BIBLIA Alapvető
Tanulmány 11: Élet Krisztusban
Bevezetés | A szentség | erőszak alkalmazása | Politika | A világi élvezetek | Bibliatanulmányozás | Imádság | Az Igehirdetése | Eklézsiai élet | A kenyér megosztása (Úrvacsora) | Házasság | Testvéri közösség | Kérdései

Tanulmány 11: kérdései

Kérjük irja be nevét:
Email cím (szükséges):
 1. Milyen változásoknak kell történnie valaki életében víz alámerülésének ideje körül?

 2. Mit jelent a ‘szentség’?
  Valakinek nincs kapcsolata hitetlenekkel
  El vagyunk választva a bűntől Isten dolgaira
  Templomba járás
  Jót tenni másokkal

 3. Milyenfajta tevékenységek végzései nem alkalmasak egy igazi hívő számára?

 4. Mit jelentenek a ‘szent’ és ‘eklézsia’ szavak?

 5. A következő kijelentések közül melyek igazak a kenyér megtörésével kapcsolatban?
  Körülbelül hetente kell végeznünk
  Évente egyszer, Húsvétkor kell végeznünk
  A kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé változik
  A kenyér és a bor Jézus testét és vérét jelképezi

 6. A következő kijelentések közül melyek igazak a házassággal kapcsolatosan?
  Csak igazi hívővel köthetünk házasságot
  A válás megengedhető a hívők számára
  Egy házasságban élő hívőnek, akinek a partnere hitetlen, meg kell próbálnia együttmaradni házastársával
  A házasságban a férj jelképezi Krisztust, az asszony pedig a hívőket

 7. Taníthatnak-e az asszonyok az eklézsián belül?
  Igen
  Nem

 8. Amikor már bemerítkeztünk az igazság megismerése után, fenntarthatunk-e még kapcsolatot más egyházakkal, akik nem a teljes igazságot hirdetik?
  Igen
  Nem


  Back
Home
Next