BIBLIA Alapvető
Tanulmány 11: Élet Krisztusban
Bevezetés | A szentség | erőszak alkalmazása | Politika | A világi élvezetek | Bibliatanulmányozás | Imádság | Az Igehirdetése | Eklézsiai élet | A kenyér megosztása (Úrvacsora) | Házasság | Testvéri közösség | Kérdései

11.3.2 Imádság

Egy másik igen lényeges, kifejlesztendő gyakorlat az imádság. Emlékeztetvén minket arra, hogy "...egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért..." Pál leszögezi a gyakorlati eredményét Krisztus munkája megértésének: "Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül" (1Tim.2:5-8). "Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk" (Zsid.4:15,16).

A tényleges értékelése annak, hogy Krisztus a személyes Főpapunk, aki felajánlja imádságainkat hatékonyan Istennek, fel kell, hogy lelkesítsen minket a rendszeres hitben történő imádkozásokra. Az imádság azonban nem lehet csupán egy Isten elé terjesztett "kívánság-lista", hálát kell adnunk az ennivalóért az étkezések előtt, azért, hogy utazásaink alkalmával biztonságban tartott minket stb. Ezek és sok más hálaadás és kérelem fontos részét kell, hogy képezzék az imádságoknak.

Problémáinknak csupán az Úr elé helyezése imádság által, önmagában is egy jelentékeny békeérzettel fog betölteni minket: "Semmiért se aggódjatok (Semmi sem túl kicsi ahhoz, hogy ne imádkozzunk érte), hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Fil.4:6,7).

Isten akarata szerinti imádságaink bizonyosan meghallgatásra találnak (1Jn.5:14). Isten akaratát megismerhetjük Igéjének tanulmányozása által, amely az Ő Szellemét / Gondolatait nyilatkoztatja ki számunkra. Bibliatanulmányozásaink tehát megtaníthatnak minket mind arra, hogy miként, és mind arra, hogy miért imádkozzunk, így erőteljesekké teszik imádságainkat. "Ha ... beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik néktek" (Jn.15:7). Számos példa található a helyes imádságról a Szentírásban (Zsolt.119:164; Dán.6:10). A reggel és este történő imádságoknak néhány rövid hálaadó imádság elmondásával a nap folyamán úgy kell tünnie számunkra, mint a legkevesebbnek, amit tettünk.


  Back
Home
Next