BIBLIA Alapvető
Tanulmány 11: Élet Krisztusban
Bevezetés | A szentség | erőszak alkalmazása | Politika | A világi élvezetek | Bibliatanulmányozás | Imádság | Az Igehirdetése | Eklézsiai élet | A kenyér megosztása (Úrvacsora) | Házasság | Testvéri közösség | Kérdései

11.3 A gyakorlati keresztény élet

11.3.1 Bibliatanulmányozás

Víz alámerülésünk után szükséges, hogy gyümölcsöt hozzon bűntől való megszabadulásunk, egy "szent életet". Életünket a Lélek vezetése által éljük, s ne a bűnös kívánságainknak való kedvezés szerint (Róm.6:22; 8:1; Gal.5:16,25). Csak, ha Isten szava maradandó bennünk, teremhetjük meg a Lélek gyümölcseit (Jn.15:7,8). Láthattuk, hogy abban az értelemben vagyunk vezetve a Lélek által, hogy Isten Lelke az Ő szavában lakozik. Egész életünk folyamán közel kell tartanunk magunkhoz Isten Igéjét rendszeres Biblia olvasás és tanulmányozás által.

Az Ige gondos tanulmányozása eredményeként fel fogjuk ismerni a víz alámerülés szükségességét, és ennélfogva végre is hajtjuk ezt a cselekedetet. Annak a folyamatnak, hogy engedjük az Igének cselekedeteink befolyásolását, és közvetlenül az életünkét is, folytatódnia kell, azonban a víz alámerülés az első lépése az Isten igéjéhez való életreszóló engedelmességnek. Létezik egy nagyon valóságos veszélye is a Bibliában és az evangélium alapvető tanításaiban való jártasságunknak, amely olyan állapotba vezethet minket, amikor már Isten igéjének nincs többé befolyása ránk: olvashatjuk az igéket, és azoknak nincs többé gyakorlati kihatásuk ránk (Ld. 2. Függelék). Ebből az okból kifolyólag bölcs dolog elmondani minden Biblia olvasás előtt egy rövid imát: "Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed" (Zsolt.119:18).

Isten Igéjének mindennapi eledelünknek kell lennie, ténylegesen a tőle való függőségünknek, és természetes vágyakozásunknak rá, sokkal nagyobbnak kell lennie ösztönös étvágyunknál a természetes táplálékra: "Ajkának parancsából nem engedek, keblembe zártam szája mondásait" ez volt Jób érzése (Jób 23:12). Jeremiás hasonlóan fogadta: "Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt ..." (Jer.15:16). Időnk odaszen-telése mindennap a rendszeres Biblia olvasásra tehát alapvetően lényeges dolog, hogy beépítsük azt a mindennapi életünk kialakult folyamatába. Egy 30 perces zavartalan Biblia tanulmányozás első dologként reggelente feltétlenül fog minket mindennap egy alkalmas lelki ráhangoltsággal utunkra bocsátani. Az ilyen hit-formáló szokások aranyban fogják nyomni súlyukat az ítéletnapján.

Annak a természetes hajlamnak az elkerülése végett, hogy a Szentírás csak azon részeit olvassuk, amelyek természetszerűleg vonzanak minket, a Krisztadelphian közösség kigondolt egy "Biblia olvasóprogramot" (megszerezhető e könyv kiadójától vagy info@carelinks.net ). Ez kijelöl néhány elolvasandó fejezetet mindennapra, eredményeképpen az Ószövetséget évente egyszer, az Újszövetséget kétszer fogjuk elolvasni. Amint e fejezeteket nap mint nap olvassuk erőt nyerhetünk a gondolattól, hogy hívők ezrei olvassák ugyanezeket a fejezeteket. Bármikor, amikor találkozunk, mindig van egy közvetlen megbeszélnivalónk: a fejezetek, melyeket az idő tájt olvastunk, képezhetik beszélgetéseink alapjait.


  Back
Home
Next