BIBLIA Alapvető
Tanulmány 11: Élet Krisztusban
Bevezetés | A szentség | erőszak alkalmazása | Politika | A világi élvezetek | Bibliatanulmányozás | Imádság | Az Igehirdetése | Eklézsiai élet | A kenyér megosztása (Úrvacsora) | Házasság | Testvéri közösség | Kérdései

11.1 Bevezetés

A víz alámerülés egy biztos reménységet nyújt számunkra az örök élet elnyerése felől Isten Országában. Minnél erősebb a hitünk és e reménynek a bizonnyosságát értékeljük, annál nyilvánvalóbb, hogy ezáltal bizonyos kötelezettségek kerülnek ránk.. Ezek a kötelezettségek határozzák meg az olyan emberek életét, akiknek megvan a reménységük arra, hogy isteni természet fog nekik adatni (2Pt.1:4) és, hogy ténylegesen Isten nevében fognak osztozni "Aki győz.."(Jel 3: 12) azáltal, hogy tökéletesekké lesznek téve.

A 10.3-as Tanulmányban kifejtettük, hogy víz alámerülésünk által egy olyan életre kötelezzük el magunkat, amelyben állandóan megfeszítjük emberi természetünk gonosz kívánságait (Róm.6:6). Amennyiben ezt nem vagyunk készségesek megtenni, akkor a víz alámerülés parancsolatának nincs értelme engedelmeskednünk. A víz alámerülésnek tehát csak akkor kell megtörténnie valaki életében, amikor már kész elfogadni az új élettel járó kötelezettségeket, amelyeket követnie kell.

A víz alámerülés során jelképesen eltemetjük régi, természetes életútunkat, és feltámadunk Krisztussal: "Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal (a víz alámerüléskor), azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok ...Öljétek meg tehát ... a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenve-délyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás" (Kol.3:1-5). A víz alámerüléskor egy olyan életre kötelezzük el magunkat, amelyben a dolgokat Isten mennyei látószögéből szemléljük, mennyei (lelki) dolgok felől elmélkedünk, felváltjuk világi törekvéseinket arra az igyekezetre, hogy legyőzzük bűnös hajlamainkat, és így majd beléphessünk Isten Országába.

Az emberi természet hajlamos arra, hogy rendszertelen lelkesedést mutasson az Istennek való engedelmességben. Isten gyakran figyelmeztet ez ellen. Parancsolataival kapcsolatosan Isten ilyen kijelentést tett: "... ha az ember teljesíti azokat, él általuk ..." (Ezék.20:21). Amennyiben megismertük Isten parancsolatait, és megkezdjük a nekik való engedelmességet a víz alámerülés által, akkor el kell köteleznünk magunkat egy életreszóló engedelmességnek e parancsolatok megtartásában.


  Back
Home
Next