BIBLIA Alapvető
Tanulmány 11: Élet Krisztusban
Bevezetés | A szentség | erőszak alkalmazása | Politika | A világi élvezetek | Bibliatanulmányozás | Imádság | Az Igehirdetése | Eklézsiai élet | A kenyér megosztása (Úrvacsora) | Házasság | Testvéri közösség | Kérdései

11.2.3 A világi élvezetek

A világ az Istennel való valóságos kapcsolata, és a jövőt illető reális reménysége hiányában az élvhajhászás számos formáját gondolta ki. Az olyan dolgokat, amelyek az ember testének kívánnak örömet szerezni, szükséges elkerülniük azoknak, akik lelki növekedésükben törekednek fejlődni. "Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen ..." (Gal.5:17). Ennél az alapvető ellentétnél fogva, lehetetlen azt állítanunk, hogy igazoltan kedvezünk a testnek, ugyanakkor pedig azt is állítani, hogy a Lelket követjük. " ... Mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés ..." (1Jn.2:16). "... A világgal való barátság ellenséges- kedés az Istennel ... " (Jak.4:4). A világi emberekkel való barátko-zások, a világi filmek nézése, stb. mind-mind a világgal való barátkozások közé tartoznak. A világ kívánságai hamarosan el fognak múlni, és mindazok, akik ebben az életükben a világ oldalára álltak, vele együtt fognak eltünni (1Jn.2:15-17). "Az istentelenek világa (társadalma)" meg lesz semmisítve Krisztus második eljövetele által (2Pt.2:5), minthogy " ... az egész világ a gonosz hatal-mában van" (1Jn.5:19). Hogy elkerülhessük ezt a pusztulást szükséges, hogy ne legyünk e "világból valók" (Jn.17:16 vö. Jel.18:4).

A világ útjainak nagytöbbsége, melyek kielégülést nyújtanak a testnek, az egészség károsításával járnak együtt: dohányzás, kábítószerezés, vagy a túlzott alkoholfogyasztás sorolható ide. Fizikai egészségünk, pénzünk és valójában mindenünk, amink van Istenhez tartozik. Tehát nincs meg a szabadságunk arra, hogy úgy használjuk mindezeket a dolgokat, amint csak azt mi magunk megkívánjuk, azonban úgy kell cselekednünk, mint a gondnokai azoknak a dolgoknak, melyeket Isten adott nekünk. Az ítéletkor számon leszünk kérve arról, hogy miként gazdálkodtunk a ránk bízott javakkal (Lk.19:12-26). Az olyan szokások, mint a dohányzás, vagy alkohol fogyasztás, tékozlását jelenti mind az egészségünknek, mind anyagi javainknak. "Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok ... nem a magatokéi vagytok ... Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben" (1Kor.3:16,17; 6:19,20). Szervezetünk rongálása az olyan szokások által, mint például a dohányzás, tehát súlyos problémát jelent.

Tény, hogy amennyiben egy ilyen megszokás alakult ki valaki életében még megtérése előtt, nem valószínű, hogy lehetséges annak számára egyetlen pillanat alatt felhagyni ezekkel. Ami azonban fontos, hogy az ilyen szokások károsságát és helytelenségét felismerjék az érintettek, és gyakorlatiasan küzdjenek ezek megszüntetése érdekében. Az élet megpróbáltatásainak mindinkább az Isten igéjéhez és az imádsághoz való folyamodáshoz kell serkenteniük bennünket, mintsem az alábbhagyás bármely emberi formájához.


  Back
Home
Next