PIIBLI Alused
Peatükk 5: Jumala Kuningriik
Kuningriigi Määratlemine | Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud | Jumala Kuningriik Minevikus | Jumala Kuningriik Tulevikus | Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik | Kõrvalepõige (Kuningriigi Otsene Tähendus, Lühiandmed Iisraeli Ajaloost) | Küsimused

Peatükk 5: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Missugune allpool toodud kinnitustest vastab Jumala Kuningriigi taastamise ajale?
  See on kogu aeg olemas olnud.
  Kristuse tagasitulekul.
  Nelipüha päeval, esimesel sajandil.
  Usklike südametes, nende pühendumisel usku.

 2. Kas Jumala Kuningriik eksisteeris minevikus? Kui jah, siis millisel kujul?

 3. Millal see lõppes?

 4. Mis on tuhandeaastane Kuningriik?
  Õndsuse tunne meie südametes.
  Usklike valitsus Taevas 1000 aasta jooksul.
  Saatana valitsemine maa peal 1000 aasta jooksul.
  Esimene aastatuhat tulevasest Jumala Kuningriigist maa peal.

 5. Missugune saab Kuningriik olema?

 6. Mida hakkavad tegema praegused usklikud tuhandeaastases Kuningriigis?
  Valitsema ja õpetama surelikke inimesi.
  Valitsema Taevas.
  Me ei tea.
  Elama teisel planeedil.

 7. Teadet Jumala Kuningriigist kuulutati:
  Ainult Uues Testamendis.
  Ainult Jeesusele ja apostlitele.
  Nii Vanas kui ka Uues Testamendis.
  Ainult Vanas Testamendis.


  Back
Kodu
Next