PIIBLI Alused
Peatükk 5: Jumala Kuningriik
Kuningriigi Määratlemine | Praegu Ei Ole Kuningriik Kindlaks Määratud | Jumala Kuningriik Minevikus | Jumala Kuningriik Tulevikus | Tuhandeaastane Kristuse Kuningriik | Kõrvalepõige (Kuningriigi Otsene Tähendus, Lühiandmed Iisraeli Ajaloost) | Küsimused

Kõrvalepõige 16: Lühiandmed Iisraeli Ajaloost

Aabrahamist Mooseseni.
Aabram oli kutsutud Kaldea linnast Urist. Esimene juut. Jumal andis temale ja tema seemnele tõotused Kaanani maa suhtes. Ta suri, saamata kätte neid tõotusi.

Iisak.
Aaraham oli valmis tooma ohvriks oma poega, Iisakit. Kuna Aabraham oli usklik inimene, siis kinnitas Jumal veelkord oma tõotusi temale. Iisaki valmisolek surra, alludes oma isa käsule, on Kristuse ilmumise ettekuulutus. Tõotusi korrati Iisakile (1Moosese 26:3-5).

Jaakob.
Iisaki poeg. Tõotusi korrati ka temale. Tal oli 12 poega; Ruuben oli vanim poegadest ja Benjamin oli noorim poegadest. Kolmandast pojast Leevist olid järglased vaimulikud. Joosep oli Jaakobi armsaim poeg.

Joosep.
Nägi lapsepõlves kahel korral und, milles ta oli valitsejaks oma vendade üle. Kui Joosep rääkis vendadele oma unenägudest, hakkasid nad teda vihkama ja müüsid ta Egiptusesse orjusesse. Aja jooksul sai temast seal kogu Egiptuse valitseja ja ta kogus suured viljatagavarad eelnevaks seitsmeks aastaks, mille jooksul terves selles piirkonnas oli suur näljaaeg. Et pääseda näljasurmast, tulid Jaakob ja tema pojad elama Joosepi juurde Egiptusesse. Kõik nemad ja nende järglased elasid Gooseni maakonnas. Juute sai palju Egiptuses ja vaarao hakkas neid jälitama, tehes nad egiptlaste orjaks.

Mooses.
Sündis sel ajal. Et päästa last surmast, pani ema ta punutud korvi jõe ääres. Möödaminev vaarao tütar nägi last ja lapsendas ta. Kui Mooses kasvas suureks, tappis ta egiptlase, selle eest, et see peksis juuti. Peale seda põgenes Mooses Midjanimaale, kus ta karjatas Jirto pudulojuseid. Ükskord ilmus Jumal põleva põõsa kujul tema ette. Jumal käskis Moosesel minna vaarao juurde ja nõuda juutide vabastamist. Mooses tegi imetegusid, et kinnitadaseda, et ta on Jumalast saadetud. Kuid vaarao ei lasknud iisraellastel minna. Siis saadeti Egiptusele kümme karistust: kärnkonnad, pimedus, rahe ja lõpuks kõigi egiptlaste esmasündinud poeglaste surm - ühel ja samal päeval. Iga juudi pere tappis selleks päevaks tallekese ja selle verega pritsiti oma maja uksepiidad. See oli selle ennustus, et Jeesuse veri võib päästa meid surmast. See päev sai tuntuks kui paasapüha.

Lahkumine.
Lõpuks lubati juutidel Egiptusest lahkuda. Nad läksid, juhituna Jumala Ingli poolt, päeval pilvesambas ja tulesambas öösel. Vaarao sõjaväed jälitasid neid Punase mereni. Selle mere vood avanesid imekombel, et lasta endast inimesed läbi, peale mille vesi taastus ja uputas egiptlased. Peale seda rändasid iisrellased mööda kõrbe tõotatud Kaanani maa suunas. Jumal jootis neid veega kaljust ja igal hommikul andis neile leiba manna näol. Kui nad jõudsid Siinai mäeni, andis Jumal neile kümme käsku ja Moosese seaduse. Siis nad moodustasidki Jumala Kuningriigi. Neil kästi teha kogudusetelk, milles nad Jumalat teenisid. Neile anti preestrid ja ülempreester, et võtta vastu ohvriande Jumalale. Kõik kogudusetelgi elemendid ja pühitsetud esemed olid Jeesuse Kristuse kuulutajad.

Tõotatud maa.
Lõpuks jõudsid iisraellased tõotatud maani. Ette saadeti 12 maakuulajat (vaatlejat), et teada saada, kas seda maad võib omandiks vötta. Kümme neist tulid tagasi ja ütlesid, et see maa on väga raske selleks, et seda omada. Kaks maakuulajat, Joosua ja Kaaleb, rääkisid tõtt Kaanani maa kohta ja soovitasid kõigil sinna minna. Nad rääkisid, et kui iisraellastel on usku Jumala tõotustesse, siis nad võivad võtta selle maa omandiks. Kuid inimesed uskusid oma kümmet maakuulajat, millega vihastasid Jumalat. Selle eest pidid nad rändama 40 aastat kõrbes, kuni selle ajani, kui surid kõik need, kes olid Egiptusest väljumise momendil üle kahekümne aasta vanad.

Joosua.
Oli Moosese teener. Ta tõi iisraellased Kaanani maale. Esimene linn, mille nad enesele võtsid oli Jeeriko, kus elas Raahab. Järgmine linn, mille nad hõivasid oli Ai.

Kohtunikud.
Kui iisraellased jäid paikseks maale, juhtisid neid kohtunikud; kuid nende tõeliseks kuningaks oli Jumal. Kohtunike hulgas olid Giideon, Jefta ja Simson. Nad kõik vabastasid iisraellasi nende vaenlastest, kes tungisid nende maale, nende pattude pärast Jumala ees. Iisraeli ajalugu on täis näiteid nende (iisraellaste) sõnakuulmatusest Jumalale, mille eest neid karistati naaberrahvaste sissetungidega. Peale seda nad kahetsesid patte Jumala ees ja Tema vabastas nad vaenlaste käest, aga hiljem patustasid nad jälle. Viimaseks kohtunikuks oli Saamuel. Tema ajal ütlesid iisraellased lahti Jumalast, kui kuningast ja nõudsid, et nende kuningaks oleks inimene, nagu naaberrahvastel.

Kuningad.
Esimeseks kuningaks oli Saul. Alguses oli ta hea inimene, kuid ajapikku muutus kõlvatuks. Ta ei allunud Jumala käskudele ja jälitas Taavetit. Peale Sauli surma sai järgmiseks kuningaks Taavet, kes oli üks parimatest Iisraeli kuningatest. Jumal andis talle suuri tõotusi. Pärast teda sai kuningaks Saalomon. Peale head algust eemaldus ta aja jooksul tõelisest usust oma rohkearvuliste naiste tõttu, keda ta oli võtnud naaberrahvaste hulgast. Peale tema surma jagunes kuningriik kahte ossa: Kümme suguharu moodustasid Iisraeli kuningriigi, kelle esimeseks kuningaks oli Jerobeam. Teised kaks suguharu, Juuda ja Benjamin, moodustasid Juuda kuningriigi, kelle esimeseks kuningaks oli Rehabeam.

Iisraeli kuningriigil (10 suguharu) ei olnud häid kuningaid. Selle kuningriigi elanikud ei kuuletunud Jumalale pidevalt. Ta saatis nende juurde palju ennustajaid, kes keelitasid neid kahetsusele, kuid inimesed olid kurdid nende sõnadele. Sellepärast tungisid assüürlased nende maale ja viisid nad vangistusse. Seejärel pillutati vangid laiali üle maailma.

Juuda kuningriigil (2 suguharu) olid ainult mõned head kuningad (näiteks Aasa, Hiskija), kuid nad ei allunud samuti reeglipäraselt Jumalale. Sellepärast saadeti sellesse riiki babülonlastest vallutajad, kes võtsid vangi elanikke ja viisid nad seitsmekümneks aastaks Babüloni. Pürast seda ei olnud neil kuningat olnud. Seitsmekümne aasta pärast pöördusid nad tagasi Iisraeli - Esra, Nehemja, Joosua (kes sel ajal oli ülempreester) ja Serubbaabeli juhtimisel. Viimane sai nende peaks. Alguses valitsesid iisraellasi pärslased, siis kreeklased ja lõpuks roomlased. Kui sündis Jeesus Kristus, olid nad Rooma ülemvõimu all. Selle eest, et juudid ütlesid lahti Jeesusest, saatis Jumal roomlased hävitama Jeruusalemma, seitsmekümnendal aastal m.a.j. ja lõppude lõpuks olid kõik juudid Iisraelist välja saadetud.

Viimastel aastakümnetel hakkasid juudid tagasi pöörduma Iisraeli, mis on osaliseks Vana Testamendi ennustuse täitumise märgiks.

Iisraeli riigi taastamine on kindlaks märgiks Jeesuse peatsele pöördumisele ja Iisraeli kuningriigi, kui Jumala Kuningriigi, taastamisele.


  Back
Kodu
Next