İNCİL’İN Temelleri
Konu 11 : MESİH’TE YAŞAM
Giriş | Kutsallık | Gücün Kullanımı | Siyaset | Dünyevi Zevkler | İncil Çalışması | Dua | Vaaz | Toplulukta Yaşam | Ekmeğin Bölünmesi | Evlenme | Paydaşlık | Sorular

11.3.5 EKMEĞİN BÖLÜNMESİ

Dua ve İncil okumasıyla beraber; kendi kurban edilişinin anısına Mesih’in ekmek bölme ve şarap içme’ye ilişkin buyruğuna düzenli olarak uymak, çok önemlidir. İsa buyurdu: "Beni anmak üzere bunu yapın" (Lk. 22:19). Bu, İsa’nın tekrar onlarla ekmek ve şarabı paylaşacağı zaman olan onun ikinci gelişine kadar, yandaşlarının düzenli olarak bunu yapmaları, onun arzusu idi (1 Cor. 11:26 ; Lk. 22: 16-18).

Ekmek, çarmıhta sunulmuş olan Mesihin bedenini ve şarap da onun kanını temsil eder (1 Cor. 11: 23-27). İlk inançlılar, bu ayini sık sık (Acts 2: 42,46), muhtemelen haftada bir (Acts 20:7), yerine getirmiş gibi görünmektedir. Eğer biz Mersih’i gerçekten seviyorsak, onun buyruklarına uyacağız (Jn. 15: 11-14). Eğer biz onunla gerçek bir kişisel ilişkiye sahipsek, onun istediği gibi, kurban edilişini anımsamayı arzu edeceğiz; ve böylelikle, onun başardığı o büyük kurtuluşun anısı ile kendimizi yüreklendireceğiz. Onun çarmıhtaki acıları üzerine sakin bir düşünme dönemi; bizim kendi sınanmalarımızı, Efendimiz İsa’nınkilerle karşılaştırıldığında, anlamsız hale getirecektir.

Ekmek bölünmesi, temel olarak bir anma ayinidir; bunun yapılmasının bir sonucu olarak sihirli hiçbir şey olmaz. O, Musa’nın şeriatı hükmü altında yapılan Fısıh (Gel-geç) Yortusu’na eşdeğerdir (Lk. 22:15 ; 1 Cor. 5: 7,8). Bu, Tanrının Musa aracılığı ile Kızıldeniz’de yaptığı Mısır’dan kurtuluşun anımsanması aracı idi. Ekmek bölme ayini, bizi; çarmıhta mümkün kılınan ve vaftizim aracılığı ile bizim onunla ilişkili olduğumuz, İsa aracılığı ile günahtan kurtuluşumuza geri götürür. Bu nedenle, bu buyruğun yerine getirilmesi, bizim doğal olarak yapmayı istediğimiz bir şey olmalıdır.

Fiziksel olarak ekmeğin ve şarabın alınması, bizim için Mesih sevgisi yaratır; ve gerçekten kurtuluşa ilişkin bütün şeyler, bir kez daha böylesine gerçek olur. Bu nedenle, aşağı yukarı haftada bir kez ekmek bölünmesi, sağlıklı bir ruhsal durumun bir belirtisidir. Eğer kişi, Gerçeğin paydaş-inançlıları ile bunu yapamazsa, onu yalnız başına yapmalıdır. Bu buyruğun yerine getirilmesinde hiçbir mazeretin bizi durdurmasına izin verilmemelidir. Ayin için yanımızda ekmek ve şarap tedarikini sağlamak üzere her çabayı göstermeliyiz. Olağanüstü şartlarda bunların noksanlığı bile, sınırlı imkânlarda yapabildiğimizin en iyisi ile Mesihi anımsamamızdan bizi alıkoymamalıdır. İsa, "asma’nın ürününü" (Lk. 22:18) kullandı; ve bu nedenle biz de kırmızı üzüm şarabını kullanırız.

Mesih’in acılarını ve kurban edilmesinin simgelerini üstlenmek, bir erkek ya da kadının sahip olabileceği en yüce onurdur. Onun neyi temsil ettiğini yeterince özen göstermeyerek onlarla paydaş olmak, şu ifade dikkate alındığında, küfüre yakındır: "Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde Efendimiz İsa’nın ölümünü göstermiş olursunuz…Bunun için kim uygun olmayan biçimde bu ekmeği yerse ve Efendimiz İsa’nın kâsesinden içerse, Efendimiz İsa’nın bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olacaktır"(1 Cor. 11: 26,27). Bu nedenle, bir ekmek bölme ayini, kişinin düşünce akışına yönelik kesilmeler ya da dikkat dağıtıcı şeylerin olmayacağı yer ve zamanda yapılmalıdır. Bu husus; bunun, sabah erken ya da gece geç vakit, bir yatak odasında ya da diğer uygun yerde, yapılmasını gerektirebilir. Ek olarak şunu öğütleriz: "Kişi önce kendini sınasın; ve böylece (o kendi kendine sınamanın alçak gönüllülük ruhu içinde) ekmeği yesin ve o kâseden içsin (1 Cor. 11:28). Böylelikle biz zihnimizi Mesih’in kurban edilmesine sabitleştiririz; belki de onun çarmıha gerilmesine ilişkin Müjde kayıtlarına göz atmak yoluyla önceden simgeleri üstleniriz. Bunları doğru şekilde yapma yoluyla, Mesih’e yönelik bizim kendi bilincimizi de kaçınılmaz olarak sınayacağız.

Ekmek bölme için ayine ilişkin uygun bir sıra aşağıdaki gibidir:

1. Dua Tanrı’nın toplantıyı kutsamasının istenmesi; O’nun gözlerimizi O’nun Sözü’ne açması; diğer inançlıların gereksinmelerinin anımsanması; özellikle Mesih’te örüldüğü şekliyle O’nun sevgisi için O’na yakarılması ve diğer herhangi özel konularda dua edilmesi.

2. ‘İncil Rehberi’ içinde belirtildiği şekilde, o gün için olan İncil okumalarının yapılması.

3. Onlardan öğrendiğin dersleri düşün ya da bir ‘vaaz’ oku. Bu bölümler üzerine bir İncil çalışması, bizi ayinimizin amacına, Mesih’in anısına, doğru yönlendirecektir.

4. 1 Cor. 11: 23-29’u oku.

5. Kendi kendini sınama sessizlik dönemi.

6. Ekmek için dua.

7. Ekmeğin bölünmesi ve ondan küçük bir parçanın yenmesi.

8. Şarap için dua.

9. Şaraptan bir yudum alma.

10. Kapanış duası.

Ayinin tümü, bir saatten biraz fazla sürmelidir.


  Back
Home
Next