İNCİL’İN Temelleri
Konu 11 : MESİH’TE YAŞAM
Giriş | Kutsallık | Gücün Kullanımı | Siyaset | Dünyevi Zevkler | İncil Çalışması | Dua | Vaaz | Toplulukta Yaşam | Ekmeğin Bölünmesi | Evlenme | Paydaşlık | Sorular

KONU 11 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Vaftizim zamanı civarında, kişinin yaşamında oluşması gereken değişmelerin türleri nelerdir?

 2. ‘Kutsallık’ ne anlama gelir?
  İnançlı olmayanlarla hiç ilişki kurmama
  Günahtan ayrı olma ve Tanrı’nın şeyleri’ne yönelme
  Kiliseye gitme
  Diğerlerine iyilik yapma.

 3. Gerçek bir Hıristiyan için hangi işler uygun değildir?

 4. ‘Kutsallar’ ve ‘Topluluk’ sözcükleri ne anlama gelir?

 5. ‘Ekmek Bölme’ hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  Biz onu hemen hemen haftada bir yapmalıyız
  Biz onu Fısıh Bayramı zamanında yılda bir kez yapmalıyız
  Ekmek ve şarap, İsa’nın gerçek bedeni ve kanına dönüşür
  Ekmek ve şarap, İsa’nın bedenini ve kanını temsil eder.

 6. Evlilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Bizler sadece gerçek inançlılarla evlenmeliyiz
  Boşanma, inançlılar için uygun sayılabilir
  Eşi bir inançsız olan evli bir inançlı, onunla kalmaya çaba göstermelidir
  Evlilikte erkek Mesih’i ve kadın da inançlıları temsil eder.

 7. Kadınlar topluluk içinde öğretmeli midir?
  Evet
  Hayir

 8. Eğer gerçeği öğrendikten sonra vaftiz olursanız, halen tam gerçeği öğretmeyen topluluklarla paydaş olur musunuz?
  Evet
  Hayir


  Back
Home
Next