İNCİL’İN Temelleri
Konu 11 : MESİH’TE YAŞAM
Giriş | Kutsallık | Gücün Kullanımı | Siyaset | Dünyevi Zevkler | İncil Çalışması | Dua | Vaaz | Toplulukta Yaşam | Ekmeğin Bölünmesi | Evlenme | Paydaşlık | Sorular

11.2 KUTSALLIK

"Efendimiz Tanrı kutsal, kutsal, kutsal’dır (Is. 6:3). Bu ayetteki üçlü vurgu, Tanrı’nın kutsallığını (bu şekilde) vurgulayan çok sayıdaki bölümlerden biridir. ‘Kutsallık’ temelde ‘ayrılma’ anlamına gelir - hem kutsal olmayan şeylerden ve hem de ruhsal (manevi) olmayan şeylerden ayrılma. Bizden, O’nun kendi küçük çocukları olarak, ‘Tanrı’nın taklitçileri’ olmamız istenir (Eph. 5:1). Bu nedenle, "Sizi çağıran O (Tanrı) kutsal olduğuna göre, sizler de tüm davranış tarzınızda (yani, pratik yaşam biçiminizde) kutsal olun. Çünkü şöyle yazılmıştır: Sizler kutsal olun. Çünkü ben kutsalım" (1 Pet. 1: 15,16 ; Lev. 11:44).

Doğal İsrailliler, onların Kızıldeniz vaftizimleri aracılığı ile Mısır dışına çıkmaları sonucu, ‘kutsal bir ulus’ olarak adlandırıldılar (Ex. 19:6). Vaftizimimizden sonra, ruhsal İsrailin üyeleri olarak aynı şekilde "kutsal bir çağrılma" (2 Tim. 1:9) elde ederiz. Vaftizimden sonra bizler, "kutsallığın(kutsallığa yol açan)…(doğruluğun) hizmetkârları oluruz" (Rom. 6: 19,22 ve genel anlam).

Kutsallık, Tanrı’nın gerçek varlığının böylesi temel bir kısmı olduğu için, ‘Tanrı’nın Taklitçisi’ olmaya uğraşanların tümü için bir temel mesele olmalıdır. Eğer biz bunu yaparsak, bize O’nun özü bağışlandığında, "O’nun kutsallığının paydaşları (ortakları) oluruz" (Heb. 12:10 ; 2 Pet. 1:4). Bu nedenle, bir inançlı, kutsallık olmaksızın bu yaşamda, "Efendimiz Tanrı’yı göremez" (Heb. 12:14) - yani, kişi, bu yaşamda kutsallığı göstermemişse, gerçekten Tanrı’yı göremeyecek ve Egemenlikte O’nunla kişisel bir düzeyde ilişkiye giremeyecek.

Böylesi büyük bir umudun verilmiş olması, Tanrı’nın özünü paylaşmanın bir sonsuzluğuna ayrılmış olarak, çevremizdeki bu umuda sahip olmayan dünyadan soyutlanmamız gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, bizim ‘soyutlanmamız’, bize zorla kabul ettirildiğini sandığımız bir şey olamaz. Çünkü, bizim bu yüce çağrı ve umut üzerine soyutlanmamızdan dolayı, bedensel zevk kurallarının egemen olduğu bu dünyaya ilişkin şeylerinden (dünya nimetlerinden) ayrılma kanısında olmamız, sadece doğal yoldan olmalıdır.

Şimdi de, bizim soyutlanmamız gereken bazı şeyleri dikkate alacağız; ve daha sonra Konu 11.3’de, neden soyutlandığımızı her gün kullanılan sözlerle inceleyeceğiz.


  Back
Home
Next