İNCİL’İN Temelleri
Konu 11 : MESİH’TE YAŞAM
Giriş | Kutsallık | Gücün Kullanımı | Siyaset | Dünyevi Zevkler | İncil Çalışması | Dua | Vaaz | Toplulukta Yaşam | Ekmeğin Bölünmesi | Evlenme | Paydaşlık | Sorular

11.3 OLAĞAN HIRİSTİYAN YAŞAMI

11.3.1 İNCİL ÇALIŞMASI

Vaftizimden sonra, beden’den (maddiyattan) çok Ruh (maneviyat) tarafından yönlendirilen bir yaşam sürdürerek, ‘kutsallık semeresi’ üretmeliyiz (Rom. 6:22 ; 8:1 ; Gal. 5: 16,25). Bu, ruhsal semere şeklinde içimizde duran Tanrı’nın Sözü aracılığı iledir (Jn. 15: 7,8). Tanrı’nın Ruhu’nun O’nun sözü içinde olduğu anlamında Ruh tarafından yönlendirildiğimizi gördük. Yaşamlarımız boyunca, düzenli İncil okuması ve çalışması yoluyla Söz’e yakın durmalıyız.

Söz hakkında dikkatli bir çalışma, kişisel olarak vaftizimin gerekliliği ve bu nedenle bu eylemin yapılması sonucunu verir. Söz’ün eylemlerimizi etkilemesine ve yaşamlarımızı yönetmesine izin vermemizin bu süreci, devam etmelidir; vaftizim, Tanrı’nın sözüne bir ömür boyu itaatin sadece ilk kademesidir. Söz’ün bizi artık etkilemediği bir konuma bizi yönelten Müjde’nin temel öğretilerine ve İncil’e aşinalığın çok gerçek bir tehlikesi vardır: biz sözcükleri okuyabiliriz ve onlar üzerimizde hiç bir pratik etki yaratmazlar (Bk. Ek 2). Bu nedenle, Kutsal Yazılar’ı her okumadan önce, kısa bir dua okumak akıllıca olur: "Gözlerimi aç da, şeriatından şaşılacak şeyler görebileyim" (Ps. 119:18).

Tanrı’nın sözü, günlük besinimiz olmalıdır. Gerçekte, ona bağımlılığımız ve onun için doğal arzumuz, fiziksel besinler için olan içgüdüsel iştahımızdan bile büyük olmalıdır: Eyüp’ün duygusu şu idi: "Ağzının sözlerine, günlük gerekli gıdamdan daha fazla itibar ettim" (Job 23:12). Yeremya benzer şekilde (şunu der): "Sözlerin bulundu ve ben onları yedim; ve senin sözün bana mutluluk ve yüreğimin büyük sevinci oldu" (Jer. 15:16). Bu nedenle, her gün sırasında düzenli İncil okumaları için zaman ayırma, günlük yaşamdaki gidişatımızı oluşturmada çok önemli bir olgudur. Sabahleyin ilk şey olarak kesintisiz 30 dakikalık bir İncil çalışması, doğru ruhsal donatıda her gün bizi harekete getirmesi açısından zorunludur. İmanla şekillenmiş böylesi alışkanlıklar, yargı gününde ağırlıklarınca altın değerinde olacaktır.

Kutsal Yazılar’ın sadece doğal olarak bizi cezbeden kısımlarını okumak şeklindeki doğal eğilimden sakınmak için, Mesih’te Kardeşler, ‘İncil Rehberi’ (bu kitabın yayıncılarından edinilebilir) denen bir okuma programı bulmuşlardır. Bu, bir yıllık dönemde Yeni Ahit’in iki kez ve Eski Ahit’in de bir kez (baştan sona) okunması sonucunu veren, her gün için okunacak bölümlerin bir numarasını verir. Bölümleri her gün okurken, ( o gün) aynı bölümleri okuyan binlerce diğer inançlıları düşünme nedeniyle cesaretlenebiliriz. Bu nedenle, bizler ne zaman birbirimizle karşılaşsak, doğrudan bir bağ elde ederiz; son zamanlarda okumakta olduğumuz bölümler, sohbetimizin temelini oluşturmalıdır.


  Back
Home
Next