İNCİL’İN Temelleri
Konu 11 : MESİH’TE YAŞAM
Giriş | Kutsallık | Gücün Kullanımı | Siyaset | Dünyevi Zevkler | İncil Çalışması | Dua | Vaaz | Toplulukta Yaşam | Ekmeğin Bölünmesi | Evlenme | Paydaşlık | Sorular

11.2.3 DÜNYEVİ ZEVKLER

Onun geleceğe ilişkin gerçekçi umut ve Tanrı’yla doğru ilişki noksanlığı yüzünden, dünya; zevk aramanın sayısız biçimlerini bulmuştur. Ruhsal (manevi) bir şuur geliştirmeye çalışanlar, bedeni hoşnut etmeye uğraşanlardan uzak durmalıdırlar. "Beden Ruh’a ve Ruh da beden’e aykırı olanı arzular" (Gal. 5:17). Bu temel karşıtlıktan dolayı, hem mantıklı olarak bedensel zevklere boyun eğebileceğimizi ve hem de Ruhu da takip edebileceğimizi savunmamız şeklinde akıl yürütmek mümkün değildir. Dünya, "bedenin tutkusu, gözlerin tutkusu ve (maddi) yaşamın gururu"(1 Jn. 2:16) etrafında tasarlanmıştır. "Bu nedenle, her kim dünya (madde) ile dost olacak olursa, o Tanrı’nın düşmanıdır" (James 4:4). Dünyasal (maddesel, fani) dostlar edinmek, dünyasal filmler izlemek, vb. ‘dünyanın bir dostu’ olmak oluyor. Dünyanın arzuları yakında ortadan kalkacak; ve bu yaşamda dünyanın (maddi yaşam’ın) tarafını tutanlar onunla beraber yok olacaklar (1 Jn. 2: 15-17). "bütün dünya kötülük’te (kötü olanın denetiminde) bulunmaktadır" (1 Jn. 5:19) ifadesi dikkate alındığında, "Tanrısızların dünyası (topluluğu)" (2 Pet. 2:5), Mesih’in ikinci gelişi aracılığı ile tahrip edilecektir. Bu yıkımdan sakınmak istiyorsak, ‘dünyasal’ olandan olmamalıyız (Jn. 17:16 krş. Rev. 18:4).

Dünyanın bedeni (nefsi) mutlu etme yollarından çoğu, bu şekilde yaparken bedensel sağlığı kaybetme pahasını da içerir: sigara içme, uyuşturucu hap alımı ve aşırı alkollü içki içme bunun örnekleridir. Beden sağlığımız, paramız, gerçekte sahip olduklarımızın hepsi aslında Tanrı’ya aittir. Bu nedenle bizler bu şeyleri tamamen kendi isteğimize göre kullanmakta serbest değiliz; ama Tanrı’nın bize verdiklerinin kâhyası gibi hareket etmeliyiz. Yargı kürsüsünde bizden, onları yönetmemize ilişkin hesap vermemiz istenecektir (Lk. 19: 12-26). Sigara içme ve aşırı alkollü içki kullanma gibi alışkanlıklar; hem sağlığımızı ve hem de paramızı kötü kullanmaktır. "Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Eğer bir kimse Tanrı’nın tapınağını kirletirse, Tanrı onu yok edecek…Bedeniniz, içinizde olan Kutsal Ruh’un tapınağıdır… Sizler kendinize ait değilsiniz…Bir bedel karşılığı satın alındınız: bu yüzden Tanrı’yı bedeninizde yüceltin" (1 Cor. 3: 16,17 ; 6: 19,20). Bu nedenle, sigara içme gibi kötü alışkanlıklar yoluyla bedenin kötü kullanımı ciddi bir meseledir.

Ama yine de, eğer bunlar gibi alışkanlıklar dönüşümden önce biçimlenmişse, onları bir anda dizginlemenin mümkün olamayabileceği takdir edilmelidir. Umulan, (bu gibi) alışkanlıkların kötülüğünün farkına varılması ve onu durdurmak için gerçekçi bir çabanın harcanmasıdır. Yaşamın bunalımları, insanı rahatlatan herhangi bir durumdan çok, Tanrı’nın Sözü ve duaya başvurma yolu ile giderek artan şekilde karşılanır.


  Back
Home
Next