İNCİL’İN Temelleri
Konu 2 : TANRI’NIN RUHU
Tanım | Esinleme | Kutsal Ruh’un Armağanları | Armağanların Geri Alınışı | Tek Otorite İncil | Arasöz (Kutsal Ruh Bir Kişi midir?, Kişileştirmenin Kuralı, Kalvinizim, "Sizler Kutsal Ruh’un armağanını alacaksınız.", "Bu belirtiler inançlıları izleyecek") | Sorular

KONU 2 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. "Ruh" sözcüğünün sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Güç
  Kutsal
  Nefes
  Toz

 2. Kutsal Ruh nedir?
  Bir kişi
  Güç
  Tanrı’nın gücü
  Bir ‘ üçlüğün’ parçası.

 3. İncil nasıl yazılmıştır?
  İnsanlar kendi fikirlerini yazdılar
  İnsanlar, Tanrı’nın ne anlama geldiği hakkındaki düşündüklerini yazdılar.
  Tanrı’nın Ruhu vasıtasıyla, insanlara esinleme yoluyla
  Bir kısmı esinlenmiş, diğer kısımları esinlenmemiştir.

 4. Aşağıdakilerden hangileri mucizevi Ruh armağanlarının niçin verilmiş olduğunun nedenlerindendir?
  İncil’in sözel duyurumunu desteklemek
  İlk topluluğu geliştirmek
  İnsanlara doğru yapmak için zor kullanmak
  Havarileri kişisel zorluklardan korumak.

 5. Tanrı’nın gerçeğini nereden öğrenebiliriz?
  Kısmen İncilden, kısmen de bizim kendi düşüncemizden
  İncil metninden ayrı olarak, Kutsal Ruhun ilgili hususları bize doğrudan söylemesinden
  Sadece İncil’den
  Din görevlilerinden/rahiplerden.

 6. İlk yüzyılda edinilen bazı ruh ödüllerinden birkaçının isimlerini yazınız.

 7. Ödüller ne zaman geri çekildi? Onlara şu anda sahip olmak mümkün mü?

 8. Bugün Kutsal Ruh yaşamımızda nasıl işler?


   Back
Home
Back