İNCİL’İN Temelleri
Konu 2 : TANRI’NIN RUHU
Tanım | Esinleme | Kutsal Ruh’un Armağanları | Armağanların Geri Alınışı | Tek Otorite İncil | Arasöz (Kutsal Ruh Bir Kişi midir?, Kişileştirmenin Kuralı, Kalvinizim, "Sizler Kutsal Ruh’un armağanını alacaksınız.", "Bu belirtiler inançlıları izleyecek") | Sorular

ARASÖZ 8 : "Bu Belirtiler İnançlıları İzleyecek"
(Mk. 16:17)

Burada tartışılan husus, gerçekten inanan birinin mucizevi armağanları elde edeceğidir. Bununla birlikte, bu ifadede çok şey bulunur: " Onlar yılanları (elleriyle) tutacaklar; ve onlar herhangi öldürücü bir şey (zehir) içseler bile, bu onlara zarar vermeyecek; onlar ellerini hastanın üzerine koyacaklar ve onlar (hastalar) iyileşecek" (Mk. 16:18). İnançlı olan yeterince imana sahipse, teorik olarak olabilecek bu şeylerin vaadi yoktur; bunlar inançlılar tarafından tamamıyla yapılan kesin şeylerdi. Bu boyuttaki mucizeler açıkça yapılmadıkça, bu ayetin vaadi, şu anda bize uygulanamaz. Pavlus’un, onun duyurusunun Tanrı’dan olduğunun doğrulanması sonucunu veren, zehirli bir yılanı ısırılmadan eliyle nasıl tutabildiğini hatırlayabiliriz (Acts 28:3-7).

Geçmiş olan yüzyılda armağanlara sahip olduklarını savunan karizmatik Hıristiyanların tümünün, bu gibi güçlerin kullanılmakta olduğunun hiç bir gerçekçi kanıtı yoktu. Her inançlı, belirtileri bu ölçekte yapmaya muktedir olmadıkça ve yapmadıkça, bu vaat bugüne uygulanamaz. Bu bize, Ruh hakkındaki İncil öğretisini incelememizden henüz çıkardığımız sonucu verir : bu mucizevi armağanlara birinci yüzyılda ilk Hıristiyan inançlılarınca sahip olunmuş, ancak onların edinilmesi, Yeni Ahit Kutsal Yazıları tamamlandıktan sonra kesilmiştir.

Markos 16’ıncı bölüm’ün son paragrafı, inançlı olanları izleyen mucizelerin, İncil’in belirtilen sözünün doğrulanması özel amacı için olduğunu belirtmektedir: "İnananları izleyecek olan bu belirtiler… onlar gittiler ve sözü her yerde bildirdiler. Tanrı onlarla çalışıyor ve takip eden belirtilerle sözü doğruluyordu" (Mk. 16:17,20). Söylenen söz, şu anda Yeni Ahit olarak sahip olduğumuz şekilde eksiksiz olarak yazılır yazılmaz, mucizevi armağanların inananları izlemesine daha fazla gerek kalmadı.

Dipnot : Mevcut Ruh ödülü sahipliği iddiaları o kadar yaygındı ki; 1989’da, karizmatik bir Hıristiyan rahibi olan John Liliekas ile iki Mesih’te Kardeşler Topluluğu mensubu Bay John Allfree ve bu kitabın yazarı arasında halka açık münazara düzenlendi. İşlenen konu, "Mucizevi Kutsal Ruh armağanları bugün de edinilmekte midir?" idi. Davetiyeler baştan başa tüm İngilteredeki birçok topluluğa gönderildi; ve bunun sonucu, 1000’in üzerinde karma bir dinleyici topluluğu idi. Halihazır armağan sahipliğinin en iyi kanıtının onu sunmak olduğunu düşünmek akla yatkındır. Tutanakların bir kopyası şu adresten edinilebilir:


   Back
Home
Back