İNCİL’İN Temelleri
Konu 2 : TANRI’NIN RUHU
Tanım | Esinleme | Kutsal Ruh’un Armağanları | Armağanların Geri Alınışı | Tek Otorite İncil | Arasöz (Kutsal Ruh Bir Kişi midir?, Kişileştirmenin Kuralı, Kalvinizim, "Sizler Kutsal Ruh’un armağanını alacaksınız.", "Bu belirtiler inançlıları izleyecek") | Sorular

2.5 TEK OTORİTE İNCİL

Bu çalışmada şimdiye kadar gördüklerimize göre, Tanrı’nın ruhu; O’nun beleğini ve planını ve vasıtasıyla istediği şeyleri faaliyete geçirdiği gücünü ifade etmektedir. Bu ruhun bize Tanrı’nın sözünün sayfaları arasında net bir şekilde açıklama yaptığını vurgulayalım. Çağımız Hıristiyanlığının birçok sorunu; tümden, bu hususun takdir edilmesindeki büyük noksanlığa gelip dayanmaktadır. Böylesine büyük bir gücün, görevlerini anlamakta zorluk çektiğimiz tek bir kitapta verildiğine inanmak zordur. Tanrı’nın insanlara İncil’den başka diğer bazı formlarda da açıklama yaptığını düşünmek cezbedicidir. Çünkü bizim temelde kusurlu insan özümüz (Jer. 17:9), Tanrı’nın sözünün saf gerçeğini (Jn. 17:17) hazmetmede o kadar zorlanır ki, çoğumuz, doğal belleğimize daha cazip gelen, Tanrı’nın kendini açığa vurmasının diğer formlarını savunmalar yoluyla bu ayartmaya teslim oluruz.

Şimdi de bu konuda birkaç örnek verilecektir:

DİN

SAVUNULAN AÇIKLAMA FORMLARI

ÜSTÜNLÜĞÜ/CAZİBESİ

Yehova Şahitleri

Vahiyle gelmiş sayılan Watchtower Topluluğu’nun yayınları

İncil’in doğru yorumlanmasını üzere kişisel çabaya hiç gerek yok; her şeyin tek cevabı var

Roma Katolikliği

Otomatik olarakTanrı’nın belleğinin gerçek yansıması olduğu savunulan Papanın ve rahiplerin düşüncelerine ilişkin beyanlar

Kişisel İncil okumaları için bir gerek yok.(Geçmişte Katoliklik bunu engel lemişler, hatta yasaklamışlardı.) Bazı şeyleri kendin için kanıtlamaya çaba göstermek yerine bazı kişilere güvenme

Mormonlar

Mormonların kitabı

Kabul edilmesi güç olan İncil tezlerine inanma gereğini bir kenara bırak. İncil, birçok kişinin, Müjde’nin bir bilgisinden haberdar olmama yoluyla hiç umuda sahip olmaksızın yaşamakta ve ölmekte olduğunu söylerken; Mormon Kitabı, tüm üyelere kurtuluş şansı sunmaktadır.

Karizmatik Hıristiyanlık

Kutsal Ruh olduğu iddia edilen ‘içte bir ışık’

Tanrı’nın Ruhu İncil’le bağlantısız Tanrı’nın Ruhu İncil’le bağlantısız esinlemekte olduğundan, her ne hissederlerse, onun doğru olduğuna inanırlar.

Bütün bunlar, Tanrı’nın sözü olarak İncilin temel kabul edilmesi ve gerçek mesajın onun sayfalarında aranması gereğinin altını çizmektedir. Her topluluğun Tanrı’nın ruhu’nun esinlemesinin; yani O’nun isteğinin, doktrininin ve düşüncesinin, İncil’dekine ilaveten diğer formlarını, bir bakıma, savunduğu, değerlendirildiğinde "Bir İncil, birçok topluluk - Neden?" sorusu büyük ölçüde yanıtlanmış olur.

Eğer tek gerçek topluluğu, tek gerçek imanı ve tek gerçek vaftizi bulmak istiyorsanız (Eph. 4:4-6), gür ve açık çağrı size geliyor olmalı - "İncil’e dönün".


   Back
Home
Next