BIBLIJOS Pagrindai
7 skyrius: Jézaus Kilmé
Senojo Tesatmento pranaųystés apie Jézū | Gimimas ių nekaltos mergelés | Kristaus vieta Dievo plane | "Pradżioje buvo żodis"(Jn 1:1-3) | Papildymas (Jézaus istoriųkumas, "Aų nużengiau ių dangaus", Ar Jézus sutvéré żemź?, "Pirmiau, negu buvo Abraomas, Aų Esu" (Jn 8:58), Melchizedekas) | Klausimai

7 skyrius: Klausimai

 1. Pateikite dvi pranšystes apie Jėzų iš Senojo Testamento.

 2. Ar Jėzus fiziškai egzistavo iki savo gimimo?

 3. Kokia prasme Jėzus galėjo egzistuoti iki savo gimimo?
  1. Kaip angelas
  2. Kaip trejybės dalis
  3. Kaip dvasia
  4. Tiktai Dievo mintyse ir ketinimuose.

 4. Kurie iš žemiau pateiktų teiginių apie Mariją yra teisingi?
  1. Ji buvo nepriekaištinga moteris be nuodėmių
  2. Ji buvo paprasta moteris
  3. Ji pradėjo Jėzų nuo Šventosios Dvasios
  4. Dabar ji perduoda mūsų maldas Jėzui.

 5. Ar Jėzus sutvėrė žemę?

 6. Kaip jūs suprantate Jn 1:1 žodžius: "Pradžioje buvo Žodis"? Ko jie nereiškia?

 7. Kodėl jūsų manymu yra svarbu tvirtai žinoti, ar Jėzus fiziškai egzistavo iki savo gimimo?
.

  Back
Home
Next