PIIBLI Alused
Peatükk 7: Jeesuse Päritolu
Vana Testamendi Kuulutus Jeesusest | Sündimine Neitsist | Kristuse Koht Jumala Plaanis | "Alguses Oli Sõna" (Johannese 1:1-3) | Kõrvalepõige (Ajalooline Jeesus, "Ma Tulin Taevast Alla", Kas Jeesus Lõi Maa ?, "Enne Kui Aabram Sündis, Olin Mina" (Johannese 8:58), Melhisedek) | Küsimused

Peatükk 7: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Tooge 2 ettekuulutust Jeesusest, Uuest Testamendist.

 2. Kas Jeesus eksisteeris füüsiliselt enne sündimist?
  Jaa
  Ei

 3. Mis mõttes võib rääkida Jeesuse olemasolust enne tema sündi:
  Inglina
  Kui kolmainsuse osa
  kui vaim
  üksnes Jumala mõtetes ja kavas.

 4. Missugune järgnevatest kinnitustest on õiglane Maarja suhtes:
  Ta oli laitmatu, patuta naine
  Ta oli tavaline naine
  Ta eostas Jeesuse Pühast Vaimust
  Praegu annab ta edasi meie palved Jeesusele.

 5. Kas Jeesus lõi maa?
  Jaa
  Ei

 6. Kuidas teie mõistate Johannese 1:1 sõnu: "Alguses oli Sõna?" Mida see ei tähenda?

 7. Miks te arvate, et on tähtis olla kindel selles küsimuses, kas Jeesus oli füüsiliselt olemas enne oma sündi?


  Back
Kodu
Next