PIIBLI Alused
Peatükk 7: Jeesuse Päritolu
Vana Testamendi Kuulutus Jeesusest | Sündimine Neitsist | Kristuse Koht Jumala Plaanis | "Alguses Oli Sõna" (Johannese 1:1-3) | Kõrvalepõige (Ajalooline Jeesus, "Ma Tulin Taevast Alla", Kas Jeesus Lõi Maa ?, "Enne Kui Aabram Sündis, Olin Mina" (Johannese 8:58), Melhisedek) | Küsimused

Kõrvalepõige 25: "Enne Kui Aabram Sündis, Olin Mina" (Johannese 8:58)

Neid sõnu kasutatakse tihti valesti, selle õpetamiseks, et Jeesus oli olemas enne Aabrahami. Kuid täpsemal uurimisel selgub sellele vastupidine:

1. Jeesus ei räägi: "Enne kui Aabram oli, olin mina". Ta oli Aabramile tõotatud järglane ja sellega me kõrvaldaksime igasuguse Jumala tõotuse mõtte Aabramile kui ütleksime, et Jeesus oli füüsiliselt olemas enne Aabrami aega.

2. Sõnad, mis on toodud Johannese 8:58, kujutavad endast Kristuse juttu juudalastega Aabrami kohta. Nende jaoks oli Aabram kõige suurem inimene, kes kunagi oli elanud. "Mina olen praegu, sel ajal kui seisan siin, tähtsam kui Aabram". Kreeka sõna "pro", tõlgitud nagu "enne", käib ennem Kristuse kohta, kellel on palju tähtsam tähendus kui Aabramil, aga mitte aja kohta.Me võime jälle viidata Matteuse 21:31. värsile, mis illustreerib kuidas kasutatakse Piiblis sõna "enne". Jeesus ütles: "Tölnerid ja hoorad saavad enne teid (neetud juudid) Jumala Riiki". Tegelikult juudid, kellega rääkis Kristus ei saa Jumala Riiki (Luuka 13:28; Matteuse 8:12,; 21:43).

Nii et siin ei ole juttu õiglaste pääsemisest Jumala Riiki enne neid , ajalises mõttes. Kui seda juttu aeti , oli tarvis rohkem austada Jeesust kui Aabrami. Kristus ütleb: "Mina olen praegu tähtsam kui Aabram oli". Kuid sõna "enne", mida kasutatakse Johannese 8:58, võib mõningase astmeni võtta ka aja suhtes, see on, enne kui elas Aabram, oli Kristus juba Jumalal plaanis ja see plaan oli Tal juba maailma loomisest alates. Niisiis, nagu Jeesus oli "enne" Aabramit, siis Tema tähtsuse mõttes tulekski mõista sõna "enne".

3. Tõestuse sellele leiame Johannese 8:56. värsis: Aabraham, teie isa, hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva". Nagu räägitakse Kirjas, Aabram naeris ja rõõmutses ainult ühel päeval. Toimus see siis, kui ta sai tõotuse, et ta saab seemne (poja). Lõppude lõpuks sai ta aru, et tõotus käib Jeesuse kohta (1Moosese 17:17). Aabram nägi Kristust ette tõotuste kaudu, mis talle anti. Mõttes ei kiitnud ta Tema eelseisvat eneseohverdust heaks: "Mäel, kus Jehoova ennast ilmutab" (1Moosese 22:14). Just selles mõttes räägib Jeesus Aabramist, justkui Ta oleks näinud teda. Pidades silmas tõotusi, võis Kristus öelda: "Enne kui oli Aabram, olin mina". Nii nagu me selgitasime lõigus 3:1, sai Jeesus aru, et Jumala tõotused Aabramile avasid plaani Tema kohta, mida Jumal teadis maailma loomise algusest. Ja see tõotus oli teostatud esimese sajandi juutide silmis, sel ajal, kui nemad seisid Jeesuse ümber, "Sõna (tõotus) sai lihaks".

4. Kinnitatakse, et Jeesus meenutab tihti Jumala nime kui räägib: "Mina olen". Me juba rääkisime KÕRVALEPÕIGETES 3, et Jeesus aga samuti ka kõik teised surelikud inimesed, võivad kanda Jumala nime, mitte pidades seejuures silmas, et nad ise on Jumalaks endaks. Kuid võib olla, et Jeesus kasutab siin lihtsalt oleviku ajavormi sõnal "olema". Samasugune pilt tuleb ette mitmed värsid allpool, Johannese 9:9-as. Jeesus ravis terveks pimeda kerjuse ja see sai nägijaks. Imestunud inimesed küsisid üksteiselt, kas see on tõesti seesama pime, kes istus ja palus almust. Mõned ütlesid: "jah on". Aga teised: "on tema sarnane". Tema aga ütles: "olen mina". Võimalik, et te täheldate, et sõna "mina" on siin esile toodud kursiivina. See tähendab, et kreeka tekstis seda sõna ei ole, see on lisatud tõlkijate poolt. Terveks ravitud pime räägib: "Olen mina", see on niisamuti nagu ka Jeesus räägib Johannese 8:58. Kui me hakkame arvama, et Kristuse sõnad: "Mina olen", räägivad sellest, et Tema on Jumal, siis peame me tunnistama, et ka terveks ravitud pime, rääkis endast, et ta on jumal. Tuleb märkida siiski, et Jahve, Jumala nimi, tähendab tõepoolest: "Mina olen olemas" või lihtsalt "Mina olen".


  Back
Kodu
Next