PIIBLI Alused
Peatükk 3: Jumala Tõotused
Jumala Tõotused: Sissejuhatus | Tõotused Eedenis. | Tõotused Noale | Lubadused Aabramile | Tõotused Taavetile | Kõrvalepõige (Taeva Ja Maa Hävitamine, "Britannia Iisraelimeelsuse" Nõudlused) | Küsimused

Peatükk 3: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Missugused Jumala tõotustest ennustavad pidevat võitlust patu ja õigluse vahel?
  Tõotused Noa'le
  Tõotused Eedenis
  Tõotused Taavetile
  Tõotused Aabrahamile.

 2. Missugused allpool toodud kinnitustest on õiged tõotuse suhtes Eedenis?
  Mao seeme on Lutsifer
  Kristus ja õndsad on naise seeme
  Mao seeme oli ajutiselt haavatud Kristuse poolt
  Naise seemet oli haavatud Kristuse surmaga.

 3. Kus hakkab Aabrami sugu igavesti elama?
  Taevas
  Jeruusalema linnas
  Maa peal
  Mõned taevas ja mõned maa peal.

 4. Mida oli allpooltoodust tõotatud Taavetile?
  Et tema suur järglane hakkab valitsema igavesti
  Et tema "sugu" saab Kuningriigi taevas
  Et seemneks saab Jumala Poeg
  Et tema seeme, Jeesus, elas taevas kuni oma sündimiseni maa peal.

 5. Kuidas võime meie saada Aabrami seemneks?

 6. Kas maa hävitatakse igaveseks?
  Jaa
  Ei

 7. Kuidas Jumala tõotused kinnitavad teie vastust 6. küsimusele?

 8. Selgitage tõotusi Eedenis, millest on juttu 1Moosese 3:15-es.


  Back
Kodu
Next