PIIBLI Alused
Peatükk 3: Jumala Tõotused
Jumala Tõotused: Sissejuhatus | Tõotused Eedenis. | Tõotused Noale | Lubadused Aabramile | Tõotused Taavetile | Kõrvalepõige (Taeva Ja Maa Hävitamine, "Britannia Iisraelimeelsuse" Nõudlused) | Küsimused

Kõrvalepõige 9: Taeva Ja Maa Hävitamine (Ilmutuse 21:1; 2Peetruse 3:6-12)

Kuna Jumala eesmärk seisneb Oma Kuningriigi taastamises, siin, maa peal (vt. peatükki 6 ja osa 4.4), siis ei ole võimalikki, et Ta hävitaks meie planeedi. Osas 4.3 räägitakse, et Ta tõotas korduvalt, seda mitte teha. Ülalpool toodud viiteid, taeva ja maa hävitamisest, tuleb mõista ülekantud tähenduses.

Lõik Peetruse läkitusest, näitab sarnasust kohtu vahel Noa aegadel ja selle vahel, mis juhtub "Issanda päeval", tulevikus. "Tookordne maailm hukkus veeuputuses. Ent praegused taevad ja maa, hoitakse alal tule jaoks hukatuse päevaks" (2Peetruse 3:6,7). Peetrus märgib ära vahe vee vahel, kui hävitava jõu vahel; ja tule vahel, mida kasutatakse Kristuse teisel tulekul. "Taevad ja maa" Noa aegadel ei hävinenud sõna sõnalt, kuid hävis "kõik elav", mis oli patune(1Moosese 7:21 vrd. 6:5,12). "Taevad ja maa", tähendavad järelikult esemelist süsteemi või inimorganisatsiooni. Need, kes mõistavad seda lõiku valesti, kalduvad mitte pöörama tähelepanu sõnadele "taevaste" hävimisele, millest ülalpool räägitakse. Neid ei tuleks mõista sõna sõnalt - kuigi need on Jumala asukohapaigaks (Laulud 123:1), kus ei ole patust (Habakuk 1:13; Laulud 65:4,5) ja nad pasundavad Jumala aust (Laulud 19:1). Kui sõnu taevaste purustamisest tuleks mõista ülekantud tähenduses, siis seda enam kehtib see "maa" kohta.

Järgnevad lõigud tunnistavad, et sõnu "taevad ja maa", mida märgitakse teistes Piibli osades, ei peaks mõistma otseses tähenduses, või kuuluvad need esemelisse süsteemi maa peal:

"Ma vaatasin maad, ja ennäe, see oli tühi ja paljas; ja vaatasin taevaste poole, aga neil ei olnud valgust ... Sest nii ütles Issand: kõik maa (Iisrael) peab saama lagedaks ... Seepärast leinab maa ja taevad ülal lähevad mustaks" (Jeremija 4:23-28).

See on kuulutus eelseisvast kohtust "taeva ja maa" üle, ja iisraeli rahva üle. Kõige selle pärast leinavad (ülekantud tähenduses) "taevad ja maa".

Mooses rääkis kogu Iisraeli koguduse kuuldes: "Pange tähele, taevad, sest mina räägin, ja kuule, maa, mu suu kõnesid" (5Moosese 32:1). Siin kriipsutatakse alla kahte inimkategooriat, kelle poole ta pöördus:

1) suguharude vanemad ja

2) "kogu Iisraeli kogudus" - (5Moosese 31:28,30).

Vanemaid võrreldakse "taevastega", aga lihtsaid inimesi "maaga".

Jesaja alustas oma kuulutust ka sellesarnases vaimus: "Kuulake, taevad, ja maa, pane tähele ... Kuulge Issanda sõna, pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust, rahvas" (Jesaja 1:2,10). Siin on jälle märgata samastamine taevaste ja pealike vahel, maa ja rahva vahel.

- "Ta kutsub taeva ülalt ja maa, et kohut mõista oma rahvale", Iisraelile (Laulud 50:4). See salm räägib iseenda eest.

- "Sest taevas sööstab mu mõõk, vaata, see tuleb alla Edomi peale ... Issanda mõõk on verine ... Sest Issandal on ... suur tapp Edomi maal" (Jesaja 34:5,6).

"Taevad" on siin võrreldavad Edomiga. Ja järelikult, varem öeldud kuulutus, et kõik "taevased kaovad" (Jesaja 34:4), käib Edomi kadumise kohta.

- Taevad ja maa, millest räägitakse kui purustatavast, Jesaja 13. peatükis, käib Babüloni rahva kohta. Reas ütlustes Babüloni kohta ütleb Jumal: "Ma panen taevad vankuma ja maa väriseb paigast .. otsegu peletatud kari, keda keegi ei aja kokku, pöördub, igaüks oma rahva juure ja põgeneb, igaüks omale maale!" (Jesaja 13:13,14). Siin, on taeva ja maa käitumine, võrreldav rahva põgenemisega.

Kui see kõik on meeles, võiks oletada, et Uue Testamendi viited uuele taevale ja maale, Kristuse pöördumisel, käivad selle organisatsiooni uue süsteemi kohta, mis luuakse Jumala Kuningriigi püstitamisel.

2Peetruse 3. peatüki veel tähelepanelikum lugemine, kinnitab seda. Peale praeguste "taeva ja maa" lõpu kirjeldust, jätkab värss 13: "Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab". Siin antakse edasi Jumala tõotus, millest on juttu Jesaja 65: 17. värsis: "Vaata, ma loon uued taevad ja uue maa!" Jesaja peatüki ülejäänud osas antakse edasi uue elusüsteemi organisatsiooni kirjeldus, siin, maa peal: "Ma loon Jeruusalema rõõmuks ... nad ei ehita teistele elamiseks ... kõige noorem sureb saja aastaselt (see tähendab, et eluiga pikeneb)... Hunt ja tall käivad ühes karjas" (Jesaja 65:18-25). Need õnnistused käivad selgelt tulevase Jumala Kuningriigi kohta maa peal - uue "taeva ja maa" kohta, mis asendavad praeguseid ebatäiuslikke olevusi.


  Back
Kodu
Next