PIIBLI Alused
Peatükk 3: Jumala Tõotused
Jumala Tõotused: Sissejuhatus | Tõotused Eedenis. | Tõotused Noale | Lubadused Aabramile | Tõotused Taavetile | Kõrvalepõige (Taeva Ja Maa Hävitamine, "Britannia Iisraelimeelsuse" Nõudlused) | Küsimused

3.3 Tõotused Noale

Inimajaloo arenemise mõõtu mööda, peale selle, kui elasid Aadam ja Eeva, muutus inimene üha enam rikutuks. Sündmused arenesid sellises suunas, et tsivilisatsioon saavutas moraalse degratsiooni staadiumi ja siis otsustas Jumal hävitada maamunalt kõik liha; välja arvatud Noa ja tema pere (1Moosese 6:5-8).

Jumal käskis Noal ehitada omale laev, milles ta oma perega, kuid ka igat liiki loomade esindajatega, hakkab elama üleilmse veeuputuse ajal. Tuleb märkida, et peale selle uputuse kirjelduse Piiblis, on küllaldane kogus teaduslikku materjali, mis kinnitavad kindlalt ülemaailmset veeuputust. Pöörake tähelepanu, et maa (see on otseselt meie planeet) ei hävinenud; hävines rikutud inimühiskond, mis sellel oli, "ja heitis hinge kõik liha, mis maa peal liikus" (1Moosese 7:21). Jeesus (Matteuse 24:37) ja Peetrus (2Peetruse 3:6-12) nägid kohtus, mis toimus Noa ajal - selle kohtu peegeldust, mis toimub Kristuse teise tuleku ajal. Selline, mõtlematult rikutud inimkond, Noa ajal, on võrdluseks meie kaasaegse maailmaga, kellel seisab ees karistus, Kristuse pöördumisel.

Inimeste suure pattulangemise tõttu, aga samuti meie planeedi kuulumisest enesehävitamise programmi, kasvab usk isegi kristlaste hulgas sellesse, et meie maa hävib. Selline arutlus demonstreerib selgelt täielikku, peamist, Piiblisõnumi mittetundmist, et Jumal ilmutab pidevat tähelepanu meie

planeedi tegevusele, ja et Jeesus Kristus tuleb varsti tagasi, et taastada siin, maa peal, Jumala Kuningriik. Kui inimesel lubatakse hävitada oma planeet, siis ei saa need tõotused täituda. Osas 4.7 ja peatükis 5, tuuakse kaalukaid tõendeid selle kohta, et Jumala Kuningriik saab olema maa peal. Antud momendil tuuakse tõenduseks, et maa ja päikesesüsteem ei hävine, mitmeid lõike Piiblist:-

- "Ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse, nagu ilmamaa, mille ta on rajanud igaveseks!" (Laulud 78:69).

- "Maa püsib igavesti!" (Koguja 1:4).

- "Päike ja kuu .. tähed .. taevad .. Tema .. püstitas nad alaliseks ja igaveseks; tema andis määruse ja sellest nad ei astu üle" (Laulud 148: 3-6).

- "Maa on täis Jehoova tundmist - otsegu veed katavad merepõhja" (Jesaja 11:9; 4Moosese 14:21) - on raske ette kujutada, et Jumal lubab maal end hävitada. See tõotus ei ole veel täitunud.

-"Tema, Jumal, maa vormija ning valmistaja; ei loonud seda tühjaks, vaid on valmistanud, et seal elataks" (Jesaja 45:18). Kui Jumal lõi maa, et näha ainult tema hävimist, siis oli Tema looming asjatu.

Kuid pöördume tagasi 1Moosese raamatu juurde, milles Jumal tõotas kõike seda Noale. Kui Noa hakkas jälle elama uues maailmas, mille lõi uputus, oli temal nähtavasti hirm teisest - üldisest purustusest. Iga kord, kui algas sadu (peale uputust), pidi see mõte tulema talle nähtavasti pähe. Sellepärast andis Jumal tõotuse (rida lubadusi), et see ei kordu enam iialgi:-

"Mina teen lepingu teiega .. Ma teen teiega lepingu, (pöörake tähelepanu sellele imele - Jumal, pöördudes sureliku inimese poole, et anda talle tõotused, kasutas nimisõna "Mina"), et enam ei hävitata kõike liha uputuse veega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma" (1Moosese 9:9-12).

Seda tõotust kinnitati vikerkaarega:-

"Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel .. See on lepingu tähis" (1Moosese 9:13-17).

Kui see on igavene leping Jumala ja inimeste vahel ja elajate vahel, siis sellest järeldub, et maa peal peavad elama igavesti nii inimesed kui loomad. See on iseenesest, tõenduseks, et Jumala Kuningriik saab olema ennem maa peal, kui taevas.

Sellisel moel, kujutab tõotus Noale iseenesest Kuningriigi Evangeeliumi alust; see näitab, millist suurt tähelepanu pühendab Jumal meie planeedile ja kuidas Ta toob esile kavatsusi igavesele elule sellel. Isegi raevus peab ta meeles kaastunnet (Habakuk 3:2), ja selline on Tema armastus, et Ta hoolitseb isegi enda loodu eest loomariigis (1Korintlastele 9:9; vrd. Joona 4:11).


  Back
Kodu
Next