BIBLIA Alapvető
Tanulmány 5: Isten Országa
Az Ország meghatározása | A Királyság jelenleg nincs megalapítva | Isten Országa a múltban | Isten eljövendő Országa | A Millennium | Hozzáfűzés (Az Ország (Királyság) szó szerinti értelmezése, Izráel történelmének összegzése) | Kérdései

15. Hozzáfűzés: Az Ország (Királyság) szó szerinti értelmezése

Az Ószövetség próféciáiban található (Zsolt 103:19; Dán 2:44) Isten Királyságáról szóló szó szerinti leírások gyakran nevetség tárgyát képezik egyes teológusok és felekezeti tagok számára. Azt állítják, hogy amikor a földdel kapcsolatosan olvasunk megjutalmazásról, akkor az átvitt értelemben értendő, mivel ez a bolygó a pusztulás felé halad.

A válasz erre abban áll, hogy meg kell érteni, hogy a Bibliatanulmányozás egyik alapvető szabálya, a Bibliát szó szerint venni, hacsak nincs alapos okunk a szimbolikus értelmezésre. Pl. a Jelenések Könyvének első verse tájékoztat minket arról, hogy a látomás túlnyomó részben szimbólikus (Jel.1:1), és ez eligazíthat minket az értelmezésekor. Van bizonyos következetesség és realizmus is a nyelvezet használatában, amely mutatja, hogy a szakaszt szimbólikus vagy nem szimbólikus jelentésben értsük. Amikor azt olvassuk, hogy a föld tántorog, mint aki részeg (Ézs 4:20), az itt használt nyelvezet milyensége egyértelműen rávezet minket.arra, hogy ennek szimbólikus jelentése van. Ezzel ellentétben a jövőbeli Királyság leírására használt nyelvezet nagyon egyszerűen vehető szó szerint, nem ösztökél arra, hogy szimbólikusan értsük.

Úgy tünik mivel az emberek képtelenek arra, hogy elhiggyék azt, hogy egy ilyen kor valóban el fog érkezni a földre, inkább kieszelnek teoriákat, amelyekkel mindezt félremagyarázhatják. Az ő alternatívájuk a lelki vagy mennyei alapozottságú Országról homályos és szűkölködik részletekben, így kevés arra, hogy higgyünk benne, valamint kevés hitet igényel vagy mozdít elő. Ha valóban csak szimbólikus a leírás a sánta meggyógyulásáról, vagy a víz fakadásáról a pusztaságban, akkor erre a kérdésre speciálisan és meggyőzően válaszolni kell: ‘Mit szimbólizálnak?’ Ezek a versek Isten Országáról szólnak. Ha bizonytalanság van afelől, hogy pontosan mit szimbólizálnak, akkor nem ismerjük az Evangéliumot az Isten Országról, és így nem is számíthatunk benne helyre sem.

Továbbá, teljesen világosnak kellene lennie mindabból a bizonyságokból, amit eddig bemutattunk, hogy Istennek egy örök időkre szóló terve van az emberiséggel ezen a földön, nem pusztítja el a földet, amelyet Ábrahám leszármazottainak megígért örök időkre szólóan. Ennélfogva remélhetjük, hogy a Bibliában vannak szó szerinti leírások a Országról, amely a földre jön.

A következő szemelvények ezt erősítik meg:

- "Az Úr, aki az eget teremtette, Ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta" (Ézs 45:18). A föld teremtése hiábavalóság lett volna, ha Isten elpusztítja, de ezzel ellentétben Isten célja, hogy benépesítse halhatatlan emberekkel.

- "De a föld örökké megmarad" (Préd.1:4).

- "Mindörökre helyükre állította őket (a Naprendszer elemeit), rendelkezést adott, melytől nem térnek el" (Zsolt.148:6).

Az 1000 éves Millennium időtartamát, amint arról a Jel.20:4-ben olvasunk, szintén szó szerint kell elfogadnunk azért, hogy összhangba hozható legyen más próféciákkal, olyanokkal, amelyek ennek az időszaknak a természetéről írnak. Még a Jelenések Könyve sincs csupán szimbólikus értelmezésre korlátozva. A számos utalás az " egy harmadra" egy nyilvánvaló példa erre. Jelentőséggel bír, hogy a Millennium a Zsid.4:4-9-ben, mint szombati pihenőnap szerepel. Istennél "…egy nap annyi, mint ezer esztendő " (2Pt.3:8). A hat ‘nap’ után, amely hatezer év Isten földdel kapcsolatos tervében következik a Millennium szombat ‘napja’.

A Biblia alapján a teremtés 6000 éve történt (azaz ‘6 nap’), körülbelül Kr.e. 4000-ben. Ez azt jelentheti, hogy a Millennium kezdete körülbelül Kr.u. 2000 lehet. Mindannyiunnk számára az idő behatárolt. Nézzünk szembe Krisztus hamaros visszatérésének a lehetőségével, szükséges, hogy minden lehetséges pillanatunkat ebben a rövid életünkben arra használjunk fel, hogy előkészüljünk az ő eljövetelére.


  Back
Home
Next