BIBLIA Alapvető
Tanulmány 1: Isten
Isten létezése | Isten személye | Isten neve és jelleme | Az Angyalok | Hozzáfűzés ("Az Isten Lélek" (János 4:24), Isten nevének használata, Isten megnyilatkozása) | Kérdései

1. Tanulmány: kérdései

Kérjük irja be nevét:
Email cím (szükséges):
 1. Mi segít abban, hogy a leginkább fejlődjön Istenhitünk?
  templombajárás
  imádságos Bibliatanulmányozás
  keresztényekkel való beszélgetés
  a természet szemlélése

 2. A következők közül melyik a leghelyesebb meghatározás Istenről?
  egy eszme a gondolatvilágunkban
  egy a mennyekben létező meghatározatlan hatalom
  nincs Isten
  egy valóságos lény, aki önmagát a Bibliában kinyilatkoztatja

 3. Mi az Isten?
  egy individium
  a szentháromság része
  sok isten egy személyben
  lehetetlen bármiféle meghatározása is

 4. Mit jelent ‘Jahve Elóhim’ Isten neve??
  Ő aki lesz
  Ő aki a mennyei hatalmasságok egyikeként lesz kinyilatkoztatva
  hatalmasság
  erősség

 5. Mit jelent az ‘angyal’ szó?
  emberhez hasonló
  szárnyakkal rendelkező
  küldött
  segéd

 6. Képesek-e az angyalok vétkezni?
  Igen
  Nem

 7. Mi győzte meg Önt leginkább Isten létezéséről?


  Back
Home
Next