BIBLIA Alapvető
Tanulmány 1: Isten
Isten létezése | Isten személye | Isten neve és jelleme | Az Angyalok | Hozzáfűzés ("Az Isten Lélek" (János 4:24), Isten nevének használata, Isten megnyilatkozása) | Kérdései

3. Hozzáfűzés: Isten megnyilatkozása

Ami most következik azt nem lesz könnyű első olvasásra felfogni, de a téma fontossága egyre érthetőbbé fog válni amint a tanulmányokban előrehaladunk. Ezután a pont után átfogó képet kapunk a bibliai kijelentések alapján magáról, Isten személyéről. Isten neve viselve lehet egy olyan valaki által akin keresztül Isten kiválasztja, hogy kinyilatkoztatást tegyen önmagáról. Tehát emberek és angyalok csakúgy mint Jézus viselhetik Isten nevét. Ez egy alapvető kérdés amely oly sokat értet meg velünk a Bibliából. Egy fiú különösen viselheti az apja nevét; vannak bizonyos hasonlóságai az apjával, ugyanaz lehet a keresztneve - azonban mégsem egy és ugyanaz a személy az apjával. Hasonlóképpen egy cég képviselője beszélhet a cége nevében; telefonálhat valakinek üzleti ügyben és azt mondhatja, ‘Halló, itt Mávag beszél’; ő persze nem Mávag úr, de viseli a nevét mivel az ő érdekében dolgozik. És ez éppen így volt Jézus esetében is.

AZ ANGYALOK ISTEN NEVÉT VISELIK

A 2Móz.23:20,21-ben Isten azt mondta Izráelnek, hogy egy angyal fog előttük menni és, hogy: "Az én nevem van jelen benne". Isten személyes neve Jahve. Tehát az angyal Jahve nevét viselte és ezáltal úgy is lehetett szólítva, hogy Jahve vagy az ‘úr’ kisnyomtatott betűkkel. A 2Móz.33:20-ból megtudjuk, hogy Isten arcát senki sem láthatja úgy, hogy életben maradna; azonban a 2Móz.33:11-ben azt olvassuk, hogy: "Az Úr (Jahve) pedig színről színre beszélt Mózes-el, ahogyan egyik ember beszél a másikkal" - azaz nyugodt, barátságos módon. Ez nem lehetett az Úr, Jahve maga személyesen aki Mózes-el színről színre beszélt, mert Istent magát egy ember sem láthatja. Ezt az az angyal tette aki viselte Isten nevét; és mi így olvashatjuk azt az Úrról, hogy Mózessel színről színre beszélt miközben ezt valójában egy angyal tette (ApCsel 7:30-33).

Sok más példa van az ‘Isten’ és ‘Úr’ szavakra amikor az angyalokra vonatkoznak amint azonosítva vannak magával Istennel. Egy példát találunk erre az 1Móz.1:26-ban "Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra".

AZ EMBEREK ISTEN NEVÉT VISELIK

Az egyik legalapvetőbb versek mindezek megértéséhez a Jn.10:34-36. Itt a zsidók azt a hibát követték el amit sok-sok un. ‘keresztény’ elkövet ma is. Ők azt gondolták, hogy Jézus azt mondta magáról, hogy ő maga is Isten. Jézus kijavította őket azáltal, hogy azt mondta, "…Nincs-e megírva a ti törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok? Ha isteneknek mondta azokat...akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok: Káromlást szólsz, mert azt mondtam: az Isten Fia vagyok?!" Jézus valójában azt mondja, hogy ‘Az Ószövetségben az emberek ‘isteneknek’ voltak nevezve; én csak azt mondom, hogy én az Isten Fia vagyok; tehát akkor miért zaklattátok annyira fel magatokat?’ Jézus a Zsolt.82-ból idézett, ahol Izráel bírái ‘isteneknek’ voltak nevezve.

Ahogy azt már bemutattuk Isten teljes héber neve ‘Jahve Elóhim’-jelentése: ‘Én úgy leszek kinyilatkoztatva mint a mennyei hatalmasságok egyike’. Az igazi hívők maguk is valamennyien mennyei hatalmasságok egy behatárolt értelemben ebben az életben és sokkal inkább azok lesznek az Országában. Ez gyönyörűen be van mutatva az Ézs.64:3 és 1Kor.2:9 által. "Soha senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért" Pál ezt idézi az 1Kor.2:9,10-ben: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szive meg sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által". Ézs.64. fejezetében azt olvassuk, hogy senki csak Isten tudja megérteni a dolgokat amelyeket ő készített a hívők számára; az 1Kor.2:10-ben pedig, hogy azok a dolgok ki vannak nyilatkoztatva számunkra; így mi ilyen értelemben ‘istenek’ vagyunk: nem maga Isten személyesen, hanem Isten megnyilatkozása annak eredményeként, hogy víz alámerültünk az ő nevébe és ismerjük az igazságot.

JÉZUS ÉS ISTEN NEVE

Nem meglepő, hogy Jézus mint Isten Fia és legfőbb kinyilatkoztatója szintén Isten nevét hordozza. Ő kijelenthette magáról "Én az Atyám nevében jöttem" (Jn.5:43). Az ő engedelmessége révén a mennybe emelkedett és Isten "azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb"-a Jahve nevet, maga Istennek a nevét (Fil.2:9). Ez az amiért Jézus azt mondja a Jel.3:12-ben "felírom rá (a hívőkre) az én Istenem nevét...és az én új nevemet" az ítélet napján Jézus Isten nevét fogja nekünk adni; akkor mi teljesen viselni fogjuk Isten nevét. Ő ezt a nevet így hívja "az én új nevem". Ne felejtsük el Jézus a Jelenések könyvét néhány évvel az ő mennybemenetele után adta miután Isten neve lett neki adatva ahogyan ezt már a Fil.2:9-ben láttuk. Így ő úgy nevezhette Isten nevét mint az ő új nevét; a nevet amelyet újonnan kapott. Most már érthetjük Ézs.9:6 kijelentését amikor Jézussal kapcsolatban ezt olvassuk "és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" Ez egy prófécia arról, hogy Jézus viselni fogja Isten összes nevét - hogy ő Isten tökéletes kinyilatkoztatása lesz az emberek számára. Ennélfogva hívták ‘Emmanuelnek’ melynek jelentése ‘Velünk az Isten’, noha ő személyesen nem Isten.


  Back
Home
Next