مبانيانجيل
فصل 10: زندگي در آغوش مسيح
مطالعه انجيل | دعا | موعظه | زندگي در آغوش كليسا | شكستن نان | ازدواج | مشاركت | پرسش‌ها

3-10 موعظه

يكي از بزرگترين وسوسه ها كه در اثر شناخت خداوند واقعي ممكن است پيش بيايد، خودخواهي روحي مي باشد. ما مي‌توانيم از رابطه شخصي‌مان با خداوند به قدري خرسند شويم و چنان در مطالعات شخصي كتاب مقدس و معنويات غرق شويم كه از سهيم كردن ديگران، هم دوستان مؤمنمان و هم دنياي اطرافمان، در آن خودداري نماييم. كلام خداوند و گفته‌هاي انجيل واقعي كه در آن يافت مي شود به چراغ يا پرتوي كه در تاريكي نورافشاني مي كند تشبيه شده است(مزامير 119:105 و امثال 4:18). عيسي متذكر شده است كسي كه چنين نوري را دارد آن را زير سطل مخفي نمي كند، بلكه آن را به معرض ديد عموم مي گذارد.(متي 5:15) "شما نور جهان مي باشيد."چون تعميد شده‌ايد"شما همچون شهري هستيد كه بر تپه‌ها بنا شده و در شب مي درخشد و همه در آن مي بينند." (متي 5:14)

اگر ما واقعاً بر طبق انجيل واقعي‌اي كه درك كرده ايم زندگي كنيم، تقدس ما بركساني كه با ما زندگي مي كنند هويدا خواهد شد. ما نخواهيم توانست اين واقعيت را كه به شوق ملكوت و از راههاي دنيوي جدا شده ايم پنهان نماييم.

ما بايد با روش صحيح معرفت واقعيتها را با آنانكه در تماس هستيم تقسيم نماييم. برگرداندن مكالمات به صحبتهاي معنوي، بحث كردن در مورد تعاليم با اعضاي كليساهاي ديگر، پخش رساله ها و حتي دادن آگهي هاي كوچك در رسانه هاي عمومي محلي تمامي راههايي هستند كه مي توانيم نورمان را پرتو بخشيم. ما نبايد فكر كنيم كه مي توانيم وظيفه شهادت را به عهده ديگر مؤمنان بگذاريم. ما هر يك داراي يك مسؤوليت شخصي مي‌باشيم. در مقايسه با گروه‌هاي ديگر، تعداد كمي از christadelphians موعظه در مقياس بزرگ را تدارك ديده اند. ما هريك و با نيت شخصي خودمان هركاري كه از دستمان برمي‌آيد انجام ميدهيم.

موعظه از طريق توضيح باورهايمان به خانواده مان و آنانكه در ارتباط مستقيم با ما هستند يكي از كاراترين روشها مي باشد. آنانكه كه دوستانشان ايمان ندارند بايد بطور واضح باورهايشان را براي آنان توضيح دهند البته وقتي اين عمل انجام شد ادامه دادن بحث و تحت فشار گذاشتن شخص كار عاقلانه‌اي نمي باشد. خداوند نميخواهد كه كسي تحت فشار ايمان بياورد. وظيفه ما اين است كه بدون اينكه اهميت زيادي به ميزان عكس العمل بدهيم بر واقعيات شهادت دهيم. ما مسؤوليت بزرگي براي انجام اين شهادت داريم (حزقيال 21-3:17). اگر مسيح در زمان حيات ما بازگردد "دو نفر نيز كه در مزرعه كار ميكند، يكي برده شده، و ديگري خواهد ماند." (لوقا 17:36) البته اگر اين اتفاق بيافتد، و اگر ما راجع به بازگشت مجدد سرورمان با خانواده‌مان و همكارهايمان صحبت نكرده باشيم عجيب مي باشد.


  Back
Home
Next