PIIBLI Alused
Peatükk 1: Jumal
Jumala Olemasolu | Jumala Isiksus | Jumala Nimi Ja Iseloom | Inglid | Kõrvalepõige ("Jumal On Vaim" (Johannese 4:24), Jumala Nime Kasutamine, Jumala Ilmutus) | Küsimused

Peatükk 1: Küsimused

nimi:
email (kohustuslik):
 1. Mis aitab meil kõige rohkem tugevdada usku Jumalasse?
  Kirikus käimine
  Piibli õppimine palvega
  Vestlused kristlastega
  Looduse imetlemine

 2. Missugune allpooltoodud kinnitustest on kõige õigemaks Jumala määratluseks?
  Lihtsalt idee meie teadvuses
  Hinge puhang atmosfääris
  Jumalat ei ole
  Reaalne, materiaalne isik

 3. Jumal - see on:
  Ühtsus
  Kolmainsus
  Palju jumalaid ühes
  Ei ole mitte mingil moel võimalik määrata

 4. Mida tähendab Jumala nimi "Jahve Elohim"??
  See, kes tuleb
  See, kes ilmub kõikvõimsates
  Suur
  Jõud

 5. Mida tähendab sõna "Ingel"?
  Inimesesarnane
  Kellel on tiivad
  Käskjalg
  Abiline

 6. Kas Inglid võivad pattu teha?
  Jaa
  Ei

 7. Mis kõige rohkem veenab teid Jumala olemasolus?


  Back
Kodu
Next