PIIBLI Alused
Peatükk 1: Jumal
Jumala Olemasolu | Jumala Isiksus | Jumala Nimi Ja Iseloom | Inglid | Kõrvalepõige ("Jumal On Vaim" (Johannese 4:24), Jumala Nime Kasutamine, Jumala Ilmutus) | Küsimused

Kõrvalepõige 3: Jumala Ilmutus

Seda, mis allpool järgneb, ei ole esimesel lugemisel kerge mõista, kuid arutluse all olevate küsimuste tähtsus saab veel ilmsemaks teie tegevuse edenemisel. Meie lülitame selle küsimuse siin läbivaatluse alla selleks, et teil oleks täielik ettekujutus Piibli põhi ilmutuses Jumala enda suhtes.

Jumala nimi võib olla igaühel, kelle kaudu tema tahab "ilmutada või "avaldada" end. Nii et inimesed ja Inglid, niisama nagu Jeesuski, võivad kanda Jumala Nime. See on tähtis põhimõte, mille Piibel meile avab. Poeg näiteks võib kanda oma isa nime; tal on ilmne sarnasus oma isaga. Samal moel võib kompanii esindaja rääkida kompanii nimel; ta võib helistada kellelegi asja pärast ja öelda: "Hallo, "Uniliver" siinpool, kui ta töötab sellenimelises kompaniis, kuigi ta ise ei ole mister Uniliver. Samamoodi oli lugu Jeesusega.

INGLID, KES KANNAVAD JUMALA NIME

Nagu on juttu 2Moosese raamatu 23:20,21, ütles Jumal Iisraeli inimestele, et Ingel hakkab neid juhtima. "Minu nimi on temas", öeldi neile. Jumala isiklik nimi on - "Jahve". Seepärast kandis ka Ingel Jahve nime ja teda võis nimetada Jahveks või Issandaks. 2Moosese raamatus 33:20 öeldakse, et keegi inimestest ei või näha Jumala nägu ja jääda ellu, kuid 2Moosese raamatus 33:11 loeme me, :"Ja Issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga", see tähendab, sundimatu, sõbraliku tooniga. See ei olnud Issand Jahve, ise, isiklikult, kuna mitte keegi inimestest ei või näha Jumalat Ennast. See oli Ingel, kes kandis Jumala Nime. Niisiis, me loeme Issandast, kes rääkis Moosesega, kuigi faktiliselt oli see Ingel. Samuti on ka palju teisi näiteid, kui sõnu "Jumal" ja "Issand" kasutatakse Inglite puhul, mitte Jumala enda puhul. Üks selge näide on antud 1Moosese raamatus 1:26:"Ja jumal (Inglid) ütles: Tehkem inimesed Meie sarnaseks".

JUMALA NIMEGA INIMESED

Üks lõikudest, mis on väga kasulik ülalpool öeldu selgitamiseks, on Johannese 10:34-36. Siin tegid juudid vea, mida teevad praegu paljud niinimetatud "kristlased". Nad arvasid, et Jeesus ütles, et tema ise on Jumal. Jeesus parandas neid, öeldes:"Eks teie käsuõpetuses ole kirjutatud: Mina olen ütelnud. Teie olete jumalad!? Kui ta nimetab jumalaks neid, ... kuidas te siis ütlete ... Sina pilkad Jumalat, sellepärast, et ma ütlesin: Mina olen Jumala Poeg?" Jeesus ütleb tõepoolest:"Vanas Testamendis nimetatakse inimesi "jumalad"; mina ütlen ainult, et ma olen Jumala Poeg; miks te siis olete nii häiritud?" Jeesus tsiteerib faktiliselt Laulude 82 salme, kus Iisraeli kohtunikke nimetati "jumalateks".

Nagu juba näidati, oli Jumala täielik nimi vana-juudi keeles "Jahve Elohim", mis tähendab "Mina ilmutan paljudes suursugustes". Tõelised usklikud - need ongi need paljud suursugused, piiratud mõttes - selles elus ja palju täielikumas mõttes - Jumala Kuningriigis. Kõike seda on suurepäraselt näidatud Jesaja 64:3 ja 1Korintlastele 2:9 võrdlemisel. "Ei ole kuuldud muistsest ajast, ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale Sinu, kes oma ootajale seesugust võiks teha!" Paulus tsiteerib seda 1Korintlastele 29:9,10:"Mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes Teda armastavad! Ent Jumal on selle meile ilmutanud Vaimu läbi." Lõik Jesaja 64-st räägib, et mitte keegi peale Jumala ei suuda mõista seda , mis Ta valmistas usklike jaoks; kuid salm 1Korintlastele 2:10 kinnitab, et seda kõike oli meile ilmutatud; nii et selles mõttes me võime olla "jumalad": mitte isiklikult Jumal ise, vaid jumala ilmutus - ristimise tulemusel - Tema nimesse ja Tõe tundma õppimisel.

JEESUS JA JUMALA NIMI

Ei ole imekspandav, et Jeesus, kui Jumala Poeg ja Tema kõrgeim ilmutus inimestele, peab samuti kandma Jumala Nime. Ta võis öelda: "Ma tulin Oma Isa nimel" (Johannese 5:43). Oma kuulekuse tulemusena, tõusis Jeesus taevasse ja Jumal on annud temale nime üle kõigi nimede, "Jahve nime - Jumala enda nime" (Filiplastele 2:9). Sellepärast me loeme Jeesuse sõnu Ilmutuse 3:12: "Ja ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ... ja oma uue nime". Kohtupäeval annab Jeesus meile Jumala nime, siis me hakkame täielikult kandma Jumala nime. Ta nimetab seda nime "Minu uus nimi". Pidage silmas, et Jeesus andis oma Ilmutuse mitu aastat hiljem, peale Taevasse minekut, nagu sellest räägitakse Filiplastele 2:9-s. Sellepärast võib ta nimetada Jumala nime -"Minu uus nimi", nimi, mis oli talle antud viimast korda. Praegu võime me õigesti mõista Jesaja 9:5, mis ütleb meile:" Tema nimeks pannakse: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst". See on - ettekuulutus, et Jeesus hakkab kandma kõiki Jumala nimesid, et temast saab meile täielik Jumala ilmutuse väljendaja. Selles mõttes nimetatigi teda "Emmanuiliks", mis tähendab "Jumal on meiega", kuigi tema ise isiklikult ei olnud Jumal.


  Back
Kodu
Next