BIBLIJOS Pagrindai
11 skyrius: Gyvenimas Kristuje
Įvadas | Šventumas | Jėgos panaudojimas | Politinė veikla | Žemiški malonumai | Biblijos studijavimas | Malda | Pamokslavimas | Bendruomeninis gyvenimas | Duonos laužymas | Vedybos | Bendravimas | Klausimai

11 SKYRIUS: KLAUSIMAI

 1. Kokie pasikeitimai turėtų įvykti žmogaus gyvenime krikšto metu?

 2. Kas yra "šventumas"?
  1. Atsisakymas bendrauti su netikinčiaisiais
  2. Atsiskyrimas nuo nuodėmės kartu su atiskyrimu dieviškiems dalykams
  3. Ėjimas į bažnyčią
  4. Gero darymas kitiems

 3. Kokios darbinės veiklos rūšys nepriimtinos tikriems krikščionims?

 4. Ką reiškia žodžiai "šventasis" bei "eklesija"?

 5. Kurie iš žemiau išvardintų teiginių apie duonos laužymą yra teisingi?
  1. Mes turėtume daryti tai maždaug kartą per savaitę
  2. Mes turėtume daryti tai kartą metuose per Velykas
  3. Duona ir vynas virsta tikru Jėzaus kūnų ir krauju
  4. Duona ir vynas simbolizuoja Jėzaus kūną ir kraują

 6. Kurie iš žemiau išvardintų teiginių apie santuoką yra teisingi?
  1. Mes turėtume tuoktis tik su tikrais tikinčiaisiais
  2. Tikintiesiems leistinos skyrybos
  3. Vedęs tikintysis, kurio sutuoktinis yra netikintis, turėtų stengtis pasilikti su juo
  4. Santuokoje vyras simbolizuoja Kristų, o moteris - tikinčiuosius

 7. Ar turėtų moterys mokyti bendruomenės susirinkimuose?

 8. Jei jūs žinodamas tiesą pasikrikštysite, ar ir toliau priklausysite bažnyčioms, kurios nemoko visos tiesos?

.


  Back
Home
Next