BIBLIJOS Pagrindai
11 skyrius: Gyvenimas Kristuje
Įvadas | Šventumas | Jėgos panaudojimas | Politinė veikla | Žemiški malonumai | Biblijos studijavimas | Malda | Pamokslavimas | Bendruomeninis gyvenimas | Duonos laužymas | Vedybos | Bendravimas | Klausimai

11.2.3 ŽEMIŠKI MALONUMAI

Dėl nuoširdžių santykių su Dievu trūkumo neturėdamas tikros vilties ateičiai, pasaulis išgalvojo nesuskaičiuojamą daugybę geidulių tenkinimo būdų. Tie, kas bando ugdyti savyje dvasingumą turėtų vengti tų, kurie stengiasi įtikti kūnui. "Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios - kūnui" (Gal 5:17). Dėl šito esminio susipriešinimo neįmanoma nė pagalvoti, jog galima nevaržomai duoti kūnui valią ir tuo pat metu pretenduoti į dvasingumą. Pasaulyje viešpatauja "kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė" (1 Jn 2:16). "Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku" (Jok 4:4). "Pasaulio bičiulis" yra tas, kas turi pasaulietiškų draugų, žiūri filmus apie žemiškus dalykus ir t.t. Pasaulio geismai netrukus praeis, ir žmonės, šiame gyvenime besilaikantys pasaulio, pranyks su juo (1 Jn 2:15-17). Bedievių visuomenė bus sunaikinta antrojo atėjimo metu (2 Pt 2:5), kadangi "visas pasaulis yra piktojo pavergtas" (1 Jn 5:19). Kad išvengtume to sunaikinimo, mes turime būti "ne iš pasaulio" (Jn 17:16 plg Apr 18:4).

Tenkinant kūno geismus daugeliu pasaulyje paplitusių būdų tai dažnai daroma kūniškos sveikatos sąskaita; to pavyzdžiai yra rūkymas, narkotikų vartojimas ir besaikis girtuokliavimas. Mūsų fizinė sveikata, mūsų pinigai, tikrai, viskas, ką mes turime, iš tikrųjų priklauso Dievui. Todėl mes negalime šių dalykų naudoti paisydami tiktai savo norų, bet privalome kaip tarnai tvarkyti viską, ką Dievas mums suteikė. Teismo metu iš mūsų bus pareikalauta ataskaitos apie tai, kaip mes susidorojome su šiuo darbu (Lk 19:12-26). Tokie įpročiai kaip rūkymas ir alkoholio vartojimas - tai piktnaudžiavimas mūsų turimomis lėšomis bei sveikata. "Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventovę niokoja, tą Dievas suniokos... jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios... jūs nebepriklausote patys sau... esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!" (1 Kor 3:16,17; 6:19,20). Todėl mes rimtai nusižengiame, jei piktnaudžiaujame kūno sveikata pasiduodami tokiems įpročiams kaip rūkymas.

Bet jeigu panašūs įpročiai jau buvo susiformavę prieš atsivertimą, tada suprantama, kad gali nepavykti akimirksniu jų atsikratyti. Susidūrus su gyvenimo sunkumais reikia vis dažniau ir dažniau ieškoti pagalbos Dievo Žodyje ir maldoje, o ne naudoti žmogiškus atsipalaidavimo būdus.


  Back
Home
Next