BIBLIJOS Pagrindai
11 skyrius: Gyvenimas Kristuje
Įvadas | Šventumas | Jėgos panaudojimas | Politinė veikla | Žemiški malonumai | Biblijos studijavimas | Malda | Pamokslavimas | Bendruomeninis gyvenimas | Duonos laužymas | Vedybos | Bendravimas | Klausimai

11.3.3 PAMOKSLAVIMAS

Pažinus tikrąjį Dievą iškyla didžiulė pagunda tapti egoistu dvasinėje plotmėje. Mes galime būti taip patenkinti savo asmeniniais santykiais su Dievu ir tiek paskęsti savo asmeninėse Biblijos studijose, kad galime apleisti dalijimąsį šiais dalykais su kitais tikinčiaisais ir mus supančiu pasauliu. Dievo Žodis ir jame randama tikroji Evangelija lyginami su šviesa ar tamsoje šviečiančiu žiburiu (Ps 119:105; Pat 4:18). Jėzus atkreipė dėmesį, kad niekas nevožia tokio žiburio indu, bet rodo jį viešai (Mt 5:15). "Jūs pasaulio šviesa" krikšto į Kristų dėka; "pasaulio šviesa" (Mt 5:14; Jn 8:12). "Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno", tęsė Kristus (Mt 5:14).

Jei savo gyvenime mes iš tikrųjų vadovaujamės tikrąja Evangelija, kurią suprantame, mūsų "šventumas" bus akivaizdus tiems, su kuriais kartu gyvename. Mes negalėsime nuslėpti to fakto, kad esame "atsiskyrę" Karalystės vilčiai, ir taip pat esame "atsiskyrę nuo" jų žemiško gyvenimo būdo.

Mes turėtume taktiškai ieškoti būdų perteikti savo žinias apie Tiesą visiems tiems, su kuriais susidūriame. Galime bendraudami nukreipti pokalbius į dvasinius dalykus, aptarti tikėjimo tiesas su kitų bažnyčių nariais; galime platinti brošiūras ir netgi patalpinti nedidelius skelbimus į savo vietinius laikraščius. Visa tai yra būdai, leidžiantys mūsų žiburiui šviesti. Mes neturėtume galvoti, jog galime palikti liudijimo darbą kitiems tikintiesiems; kiekvienas mūsų yra įpareigotas daryti tą asmeniškai. Palyginus su kitomis grupėmis Broliai Kristuje organizuoja gana mažai plataus masto renginių, susijusių su pamokslavimu. Kiekvienas mūsų asmeniškai daro, ką gali, dažnai už nuosavas lėšas.

Vienas sėkmingiausių pamokslavimo būdų - aiškinti apie tikėjimo dalykus savo šeimoms ir tiems, su kuriais mes betarpiškai susidūriame. Tie, kurių sutuoktiniai yra netikintys, turėtų suprantamai išaiškinti jiems savo įsitikinimus, bet kartą tą padarius nebūtų protinga nuolat kelti šiuos klausimus ar daryti kokį nors spaudimą. Priverstinis tikėjimo priėmimas nėra Dievo pageidaujamas dalykas. Mūsų pareiga - liudyti apie Tiesą per daug nesirūpinant sulaukiamo atsako dydžiu. Mums tenka didžiulė atsakomybė vykdyti šį liudijimą (Ez 3:17-21); jeigu Kristus ateis mums dar tebegyvenant, "du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, kitas paliktas" (Lk 17:36). Būtų tikrai keista, jei įvykus antrajam mūsų Viešpaties atėjimui mes dar nebūsime papasakoję apie tai savo artimiesiems ir bendradarbiams.


  Back
Home
Next