Osnove BIBLIJE
Studij 5: Božje Kraljevstvo
Definiranje Kraljevstva | Kraljevstvo nije sada uređeno | Božje Kraljevstvo u prošlosti | Božje Kraljevstvo u budućnosti | Tisućljeće | Osvrt (Doslovnost Kraljevstva, Rezime povijesti Izraela) | Pitanja

Osvrt 15: Doslovnost Kraljevstva

Sami doslovni opisi Kraljevstva nađeni u prorocima Staroga zavjeta su često ismijavani od teoloza i članova mnogih denominacija. Tvrdi se da je govor figurativan o nekakvom mjestu nagrade drugdje negoli na zemlju, budući da će ovaj planet biti spaljen.

U odgovor ovome, mora se shvatiti da je temeljno načelo biblijskog učenja da trebamo uvijek uzimati Bibliju doslovno izuzev ako ima dobar razlog koji nameće duhovnog tumačenja. Na primjer, prvi stih knjige Otkrivenja nas obavještava da je vizija u velikoj mjeri simbolična (Otk.1:1), što nas treba voditi u našem gledanju toga. Postoji također određeni osjet prijemljivosti i smisao za stvarnost u upotrebi govora koji može ukazati da li se pasus treba čitati simbolično ili ne. Tako kad čitamo o zemlji da se tetura poput pijana čovjeka (Is.24:20), očito je po vrstu govora koji je upotrijebljen da je namijenjeno simboličnom čitanju. Suprotno tomu, govor upotrijebljen da opiše budućeg Kraljevstva je sasvim lak shvatiti za doslovnim; nema nikakva nagovještaja da ga trebamo uzeti za simboličnim.

Proizaći će da zbog ljudske nesposobnosti da se skupi dovoljno vjere za vjerovanje da će takvo vrijeme doista doći na zemlji, oni su izmislili teorije koje ga objašnjavaju. Njihova alternativa duhovnog, ili nebeski temeljenog kraljevstva, je neodređena i oskudna detaljima, stoga ima malo i za vjerovanje, i malo vjere se ili zahtijeva ili pobuđuje. Ako su doista opisi hromih ljudi da su izliječeni, ili pustinje načinjenih plodnim, tek simbolični, onda se na pitanje mora određeno i uvjerljivo odgovoriti: 'Simbolični čega?' Ovi pasusi opisuju Božje Kraljevstvo. Ako smo mi nesigurni točno čega su to oni simbolični, onda ne poznajemo evanđelje ('dobre vijesti') Kraljevstva, i stoga ne možemo očekivati nikakvog mjesta u njemu.

Dalje, treba biti jasno od svih dokaza iznijetih dosada, da Bog ima vječnu namjeru s čovjekom na ovu zemlju; On ne bi uništio planet kojeg je obećao Abrahamovu sjemenu zauvijek. Trebamo stoga očekivati da će biti doslovnih opisa u Bibliji o Kraljevstvu koje ima doći na zemlju.

Slijedeći pasusi potvrđuju ovo:-

-"Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava" (Is.45:18). Stvaranje zemlje bi bilo naprazno ako je Bog uništi; ali, protivno tomu, Božja je namjera nastaniti je s besmrtnim ljudima.

-"A zemlja stoji zauvijek" (Pro.1:4).

-"Postavi ih (elemente solarnog sistema) zasvagda i zavavijek, dade naredbu, koja neće proći" (Ps.148:6).

Trajanje tisućljeća 1000 godina, kako je zabilježeno u Otk.20:4, treba se također prihvatiti doslovno, kako bi se uskladilo s drugim zaključivanjima u proroštvima koja se tiču prirode ovog perioda. Čak i u Otkrivenju, ne svaki broj se obvezno uzima za doslovnim. Mnoga upućivanja u njemu na "trećinu" su jedan očigledan primjer. Najznačajnije, tisućljeće je opisano u Heb.4:4-9 kao subotnji dan odmora. S Bogom "jedan je dan... kao tisuću godina" (2Pet.3:8). Nakon šest 'dana' od po tisuću godina u Božjoj namjeri sa zemljom, doći će subotnji 'dan' tisućljeća.

Prema biblijskom datumu stvaranja, 6000 god. (tj. 6 'dana') od stvaranja dovodi nas do 2000 n.e. (tj. stvaranje je bilo oko 4000 p.n.e.). Ovo može značiti da početak tisućljeća može biti oko 2000 n.e. Za sve nas, vrijeme je ograničeno. Suočeni s izgledom Kristova ranog povratka, mi trebamo iskoristiti svaki naš moguć trenutak u ovom kratkom životu da se pripremimo za njegova dolaska.


  Back
Home
Next