Osnove BIBLIJE
Studij 5: Božje Kraljevstvo
Definiranje Kraljevstva | Kraljevstvo nije sada uređeno | Božje Kraljevstvo u prošlosti | Božje Kraljevstvo u budućnosti | Tisućljeće | Osvrt (Doslovnost Kraljevstva, Rezime povijesti Izraela) | Pitanja

5.1 Definiranje Kraljevstva

Naši prethodni studiji su pokazali da je Božja namjera nagraditi Svoj vjerni narod vječnim životom o Kristovu povratku. Ovaj vječni život će se provoditi na zemlju; Božja ponavljana obećanja o ovomu nikada ne impliciraju da će vjerni otići na nebo. "Evanđelje o Kraljevstvu" (Mt.4:23) je bilo propovijedano Abrahamu u obliku Božjih obećanja o vječnom životu na zemlji (Gal.3:8). "Božje Kraljevstvo" je stoga vrijeme nakon Kristova povratka kada će se ova obećanja ispuniti. Dok je Bog konačni Kralj Svog čitavog stvaranja čak i sada, On je dao čovjeku slobodnu volju upravljati svijetom i svojim vlastitim životom kako mu želja. Tako se sada svijet sastoji iz 'kraljevstva ljudskog' (Dan.4:17).

Kristovim povratkom, će se urediti "nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!" (Otk.11:15). Onda će Božja volja i želje biti potpuno i otvoreno izvršavane na ovu zemlju. Zato nam Isus zapovijeda moliti: "Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako (sada) na nebu tako (da bude) i na zemlji" (Mt.6:10). Zbog toga, "kraljevstvo Božje" je fraza zamjenljiva s "kraljevstva nebeskoga" (Mt.13:11 cp. Mk.4:11). Zamijeti da mi nikada ne čitamo o 'kraljevstvu koje je na nebu'; kraljevstvo nebesko je ono koje će biti uređeno od Krista na zemlji za njegova povratka. Kako je Božja volja potpuno izvršavana od anđela na nebu (Ps.103:19-21), tako će biti i u budućem Božjem kraljevstvu, kada će zemlja biti nastanjena samo pravednicima, koji će biti "anđelima... jednaki" (Lk.20:36).

Ulazak u kraljevstvu Božjem za Kristova povratka je stoga krajnji ishod svog našeg kršćanskog truda u ovom životu (Mt.25:34; Djela 14:22); kao takvo, naprosto je važno imati ispravnog razumijevanja toga. Filipova propovijed o "Krista" je definirana kao učenje za "evanđelje o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista" (Djela 8:5,12). Pasus za pasusom smo podsjećani kako je "kraljevstvo Božje" bilo glavni tovar Pavlova propovijedanja (Djela 19:8; 20:25; 28:23,31). Stoga je iznad svega važno da potpuno shvatimo nauk Kraljevtsva Božjeg, budući da ono oblikuje bitan dio poruke evanđelja. "Kroz mnoge nevolje (nam je) ući u kraljevstvo Božje" (Djela 14:22); to je svjetlo na kraju tunela ovoga života, i stoga poticaj da učinimo žrtve koje istinski kršćanski život uključuje.

Navuhodonosor, kralj Babilona, htio je znati budućnost svijeta (vidi Dan.2). Dano mu je viđenje velikog kipa, sastavljenog iz različitih metala. Daniel je tumačio da zlatna glava predstavlja babilonskog kralja (Dan.2:38). Nakon njega je trebalo doći red većih imperija u području oko Izraela, da se zaključi stanjem u kojem "prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno" (Dan.2:42).

Sadašnja ravnoteža sile u svijetu je podijeljena između mnogih nacija, neke jake i neke slabe. Daniel je onda vidio malog kamena da je udario lika u noge, uništivši ga, i izrastivši u velikom brdu koje je ispunilo cijelu zemlju (Dan.2:34,35). Ovaj je kamen predstavljao Isusa (Mt.21:42; Djela 4:11; Ef.2:20; 1Pet.2:4-8). "Brdo" koje će On stvoriti po cijeloj zemlji predstavlja vječnoga Kraljevstva Božjeg, koje će biti uređeno za njegova druga dolaska. Ovo proroštvo je samo po sebi dokaz da će kraljevstvo biti na zemlju, ne na nebu.

Da će kraljevstvo biti tek potpuno uređeno u stvarnosti za Kristova povratka jest tema drugih pasusa. Pavao govori o Isusu da će suditi živima i mrtvima "pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim" (2Tim.4:1). Mihej 4:1 uzima Danielovu ideju da je Božje kraljevstvo poput golemog brda: "u pošljednja vremena (će) biti utvrđena gora doma Gospodnjega"; tu onda slijedi opis o tomu čemu bi sličilo ovo kraljevstvo na zemlji (Mih.4:1-4). Bog će dati Isusu Davidova prijestolja u Jeruzalemu: "i kraljevat će... uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja" (Lk.1:32,33). Ovo zahtijeva određene točke od koje će Isus početi da vlada na prijestolje Davida, i početak njegovu kraljevstvu. Ovo će biti za Kristova povratka. "I njegovu kraljevstvu neće biti kraja" se povezuje s Dan.2:44: "Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu". Otk.11:15 upotrebljava sličan govor u opisivanju kako će za drugog dolaska biti "Uspostavljeno... nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova". Opet, mora biti određenog vremena kada će Kristovo kraljevstvo i vladavina početi na zemlju; ovo će biti za Njegova povratka.


  Back
Home
Next