Osnove BIBLIJE
Studij 5: Božje Kraljevstvo
Definiranje Kraljevstva | Kraljevstvo nije sada uređeno | Božje Kraljevstvo u prošlosti | Božje Kraljevstvo u budućnosti | Tisućljeće | Osvrt (Doslovnost Kraljevstva, Rezime povijesti Izraela) | Pitanja

5.5 Tisućljeće

Kod ove točke našeg studija o životu u Kraljevstvu, pažljivi će čitatelj vjerojatno pitati: 'Ne izgleda li ova slika o Kraljevstvu Božjem prilično ljudska?' Ljudi u Kraljevstvu će još uvijek rađati djecu (Is.65:23) čak i umirati (Is.65:20). Ovi ljudi će još uvijek imati sporova kojih će Krist riješiti (Is.2:4), i još uvijek će morati da obrađuju zemlju kako bi preživjeli, iako će to biti daleko lakše nego sada. Sve ovo izgleda daleko od obećanja da će pravednici dobiti vječni život, i prirodu poput Boga, učinjeni jednaki s anđelima, koji niti se vjenčavaju niti reproduciraju (Lk.20:35,36). Odgovor leži u činjenici što će prvi dio Kraljevstva Božjeg trajati 1000 godina - "tisuću godina" (vidi Otk.20:2-7). Za vrijeme ovog tisućljeća bit će dvije grupe ljudi na zemlji:-

1 Sveci - oni od nas koji su slijedili Krista prihvatljivo u ovom životu, kojima će se dati vječni život kod suda. Zabilježi: 'svetac' znači 'pozvana' osoba, i odnosi se na bilo kojeg istinskog vjernika.

2 Obični, smrtnici koji nisu poznavali evanđelje u vrijeme Kristova povratka - tj. nisu bili odgovorni sudu.

Kada dođe Krist, dvojica će biti u polje, jedan će se uzeti (za sud), a drugi će se ostaviti (Lk.17:36 - Karadžić); oni koji "će se ostaviti" će biti u ovu drugu grupu.

Primivši Božju prirodu kod suda, sveci neće moći umirati ili producirati djecu. Opisi ljudi koji doživljavaju ove stvari u Kraljevstvu moraju se stoga odnositi na drugu grupu - oni koji su živi u vrijeme Kristova povratka, ali nisu znali Božje zahtjeve. Nagrada pravednicima je da budu 'kraljevi i svećenici i kraljevat ćemo na zemlji' (Otk.5:10 (vidi Karadžić)). Kraljevi moraju kraljevati nad nekim; oni ljudi koji su bili neupućeni u evanđelje u vrijeme drugog dolaska će dakle biti ostavljeni da žive, da se njima upravlja. Kroz bivanja "u Krista" mi ćemo dijeliti Njegovu nagradu - koja je da se bude kralj svijeta: "Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat ću vlast nad narodima i vladat će njima palicom gvozdenom... kao što i ja ja to primih od Oca svoga" (Otk.2:26,27).

Kristova prispodoba o mnama sada dolazi na mjesto - vjerne sluge bijahu nagrađeni sa deset ili pet gradova da vladaju u Kraljevstvu (Lk.19:12-19). Znanje o Božjim putovima neće se raširiti čim Krist bude proglašen Kraljem u Jeruzalemu; ljudi će putovati u Jeruzalem kako bi saznali više o Bogu (Is.2:2,3). Sjeti se, također, kako se gora u Dan.2:35,44 (predstavljajući Kraljevstva Božjeg) postupno širila zemljom. Dužnost svetaca će biti da šire znanje o Bogu i prema tome Njegova Kraljevstva.

Kada je Izrael bio prethodno kraljevstvo Božje, dužnost svećenika je bila da naučavaju znanje o Bogu (Mal.2:5-7). Za ovu namjenu oni bijahu postavljeni u različite gradove diljem Izraela. U uzvišenije preuređenom Kraljevstvu, sveci će preuzeti ulogu svećenika (Otk.5:10).

Dođe li Krist danas:

1.
Odgovorni mrtvi će biti uskrišeni i, zajedno s odgovornima živih, odvedeni sudu.

2. Odgovorni zli će biti kažnjeni smrću, i pravednicima će se dati život vječni. Sudit će se također nacijama koje odbijaju Krista.

3. Pravednici će onda vladati nad onim ljudima koji su tada živi, ali koji nisu odgovorni Bogu; oni će ih učiti evanđelju kao 'kraljevi i svećenici' (Otk.5:10 (vidi Karadžić)).

4. Ovo će trajati 1000 godina. Za ovo vrijeme svi smrtnici će čuti evanđelje i stoga će biti odgovorni Bogu. Ovi će ljudi živjeti dužim i sretnijim životima.

5. Na kraju tisućljeća bit će pobune protiv Krista i sveca, koju će Bog ugušiti (Otk.20:8,9).

6. Na kraju tih 1000 godina, svi oni koji su umrli za to vrijeme će biti uskrišeni i suđeni (Otk.20:5,11-15).

7. Zli između njih će biti uništeni, a pravednici će nam se pridružiti u vječnom životu.

Božja će namjera sa zemljom tada biti izvršena. Bit će ispunjena besmrtnim, pravednim bićima. Božje Ime 'Jahve Elohim' (sa značenjem 'Onaj koji će biti otkriven u grupi moćnih pojedinaca') će se onda ispuniti. Nikada više grijeh, i prema tome smrt, neće se iskusiti na zemlji; obećanje da će sjeme zmije biti potpuno uništeno udarom po glavi, će se onda potpuno ispuniti (1Moj.3:15). Za tisućljeća, Krist će imati da vlada "dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt... I kad mu (Bogu) sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu (Bogu) koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu" (1Kor.15:25-28).

Ovo je "svršetak, kad (Krist) preda(je) kraljevstvo Bogu i Ocu" (1Kor.15:24). Što će slijediti u ovom periodu kad je Bog "sve u svemu" nije nam rečeno; sve što znamo jest da ćemo imati vječni život, Božju prirodu, i da ćemo živjeti da slavimo i ugađamo Bogu. Nagađanje je uopće ispitivati dalje čemu bi stanje nakon tisućljeća sličilo.

Jedno razumijevanje "evanđelja o kraljevstvu Božjem" je bitno za spasenje svakog čitatelja ovih riječi. Smijemo li ti se obratiti da pročitaš ovaj studij i pogledaš citirane biblijske pasuse?

Bog želi da budemo u Njegovu Kraljevstvu. Cijela Mu je namjera bila zamišljena da imamo stvarnog udjela u tome, umjesto tek da izrazi, Svoju kreativnu sposobnost. Baptizam nas povezuje s obećanjima koja se tiču tog Kraljevstva. Teško je vjerovati da nam baptizam, proslijeđen s nekoliko godina ponizne pokornosti Božjoj riječi, može zaraditi ulazak u tom veličanstvenom, vječnom dobu. Ipak naša vjera u Božju neizmjernu ljubav mora biti čvrsta. Ma kakvi naši kratkoročni problemi bili, sigurno nemamo nikakva razumna razloga oduprijeti se pozivu evanđelja?

"Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?" (Rim.8:31).

"Sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama" (Rim.8:18).

"Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave" (2Kor.4:17).


  Back
Home
Next