Osnove BIBLIJE
Studij 5: Božje Kraljevstvo
Definiranje Kraljevstva | Kraljevstvo nije sada uređeno | Božje Kraljevstvo u prošlosti | Božje Kraljevstvo u budućnosti | Tisućljeće | Osvrt (Doslovnost Kraljevstva, Rezime povijesti Izraela) | Pitanja

5.2 Kraljevstvo nije sada uređeno

Rasprostranjeno je mišljenje da je Božje Kraljevtsvo sada u potpunom postojanju, da je sačinjeno od sadašnjih vjernika -'crkve'. Dok su u izgledu istinski vjernici 'spašeni' i dana su im moguća mjesta u Kraljevstvu, nema nikakve sumnje da mi ne možemo biti sada potpuno u Kraljevstvu, budući da se Krist nije još vratio uspostaviti ga.

Treba biti jasno od onog što smo dosada naučili da "tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega" (1Kor.15:50). Mi smo "baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube" (Jak.2:5), budući da nas baptizam čini baštinicima obećanja Abrahamu -koja obećanja sadrže osnovno evanđelje Kraljevstva (Mt.4:23; Gal.3:8,27-29). Stoga je uobičajeno naići na obećanja o baštinjenju kraljevstva za Kristova povratka, kada će obećanja Abrahamu biti ispunjena (Mt.25:34; 1Kor.6:9,10; 15:50; Gal.5:21; Ef.5:5). Sama upotreba ovog govora o budućoj baštini pokazuje da kraljevstvo nije u sadašnjem posjedu vjernika.

Isus je kazao prispodobu da ispravi one koji su mislili "da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. Reče dakle: Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati". U međuvremenu je ostavio svoje sluge s određenih odgovornosti. "Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge", i sudio im (Lk.19:11-27).

Ugledni čovjek predstavlja Krista koji odlazi u "daleku zemlju" nebesku da primi kraljevstvo, s kojim se vraća u vrijeme suda, tj. drugom dolasku. Stoga je nemoguće da "sluge" posjeduju kraljevstvo sada, za vrijeme odsutnosti njihova Gospodara.

Slijedeće snabdjevaju daljnji dokaz o tome:-

-"Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta", jednostavno je izjavio Isus (Iv.18:36). Međutim, čak i u to vrijeme je mogao reći: "ja sam kralj" (Iv.18:37), pokazujući da Kristovo sadašnje 'kraljevanje' ne znači da je njegovo kraljevstvo sada uređeno. Čak i vjernici u prvome vijeku su opisani da IŠČEKIVAJU "kraljevstvo Božje" (Mk.15:43).

-Krist je rekao svojim učenicima da neće nikada više piti vina "do onoga dana kad ću ga -novoga -s vama piti u kraljevstvu Oca svojega" (Mt.26:29). Ovo jasno implicira da je kraljevstvo trebalo biti u budućnosti, kako su ljudi i razumjeli Kristovu propovijed navješćivanja evanđelja o kraljevstvu Božjem (Lk.8:1). "Blago onome koji bude (u budućnosti) blagovao u kraljevstvu Božjem", je bio njihov komentar (Lk.14:15).

-Lk.22:29,30 nastavlja ovu temu: "predajem (vam) kraljevstvo..: da jedite i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu".

-Isus je objasnio znake koji će prethoditi njegovu drugom dolasku, i zaključio ih komentarom: "kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje" (Lk.21:31). Ovo je besmisleno ako je kraljevstvo sada u postojanju prije drugog dolaska.

-"Kroz mnoge (nam je) nevolje ući u kraljevstvo Božje" (Djela 14:22). Nikakvo čudo da svaki vjernik koji pati usrdno moli da kraljevstvo dođe (Mt.6:10).

-Bog "vas pozva u svoje kraljevstvo" (1Sol.2:12); u odgovor, moramo tražiti ulaz u tom kraljevstvu kroz duhovnog života sada (Mt.6:33).

KRALJEVSTVO JE BOŽJE "UNUTRA U VAMA" (Karadžić)?

Usprkos svom ovom znatnom isticanju, mnogi pravoslavni 'kršćani' izaberu temeljiti svoje vjerovanje da kraljevstvo sada postoji u srca vjernika, na jednim jedinim pasusom: "carstvo je Božije unutra u vama" (Lk.17:21 -Karadžić). Ovo je ispravnije prevedeno "kraljevstvo je Božje među vama" (vidi B.D/J.F.). Kontekst pokazuje da je Isus govorio farizejima (v.20); ono "vama" se dakle odnosi na njih. Oni sigurno nisu bili kršćanski vjernici - kraljevstvo Božje nije bilo uređeno u njihova srca.

Židovi su pravili veliku javnu predstavu od svoga žara u očekivanju Mesije. U ovom pasusu, "kraljevstvo Božje" čini se da je titula Mesije, budući da je on trebao biti kralj kraljevstva. Tako kad je Isus ušao u Jeruzalem, narod je izvikivao: "Blagoslovljen Onaj (Mesija) koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi" (Mk.11:9,10). Ovo izjednačuje Mesiju s "kraljevstvom". Tako je Ivan krstitelj propovijedao da se približilo "kraljevstvo nebesko! Ovo je uistinu onaj (Isus) o kom (je prorečeno)" (Mt.3:2,3). U našem pasusu u Lk.17:20-24, Isus je odgovorio njihovu pitanju o tome "Kad će doći kraljevstvo Božje", govoreći o dolasku "Sina Čovječjega".

Kristova poenta je bila da su Židovi pravili takvu predstavu u potrazi za dolazak Mesije, iščekujući da se odjednom otkrije u moći, da nisu uspjeli shvatiti da je Mesija -"kraljevstvo Božje" -već bio među njih u poniznoj osobi Isusa. Tako ih je upozorio: "Kraljevstvo Božje (Mesija) ne dolazi primjetljivo... Ta evo -kraljevstvo je Božje među vama" (Lk.17:20,21).


  Back
Home
Next