Osnove BIBLIJE
Studij 2: Duh Božji
Definicija | Nadahnuće | Dari Svetoga Duha | Povučenje Darova | Biblija Jedinstveni Autoritet | Osvrt (Je li Sveti Duh Osoba?, Načelo Personifikacije, Kalvinizam, "Primit ćete... Duha Svetoga", "A ovi će znakovi pratiti...") | Pitanja

STUDIJ 2: Pitanja

 1. Što od slijedećih jest značenje riječi 'Duh'?
  1. Moć
  2. Svetost
  3. Dah
  4. Prah.

 2. Što je Sveti Duh?
  1. Osoba
  2. Moć
  3. Božja sila
  4. Dio trojstva.

 3. Kako je napisana Biblija?
  1. Ljudi su zapisali svoje vlastite ideje
  2. Ljudi su zapisali ono što su smatrali da je Bog mislio
  3. Putem nadahnutih ljudi, od Božjega Duha
  4. Nešto je bilo nadahnuto, ostali dijelovi ne.

 4. Koji od slijedećih su razlozi zbog davanja čudesnih dari Duha?
  1. Da podrže verbalnu propovijed evanđelja
  2. Da se razvije rana crkva
  3. Da se prisile ljudi na pravednost
  4. Da se apostoli spase osobnih poteškoća.

 5. Odakle možemo naučiti Božju istinu?
  1. Dijelom iz Biblije, dijelom iz našeg vlastitog razmišljanja
  2. Iz izravnog nam kazivanja Svetoga Duha stvari, bez čitanja Biblije
  3. Od same Biblije
  4. Od religioznih službenika/svećenika.

 6. Navedi neke od duhovnih dara posjedovani u 1 vijeku.

 7. Kada su oni povučeni? Da li je moguće posjedovati ih sada?

 8. Kako može Sveti Duh djelovati u našim životima danas?

.


   Back
Home
Back