Osnove BIBLIJE
Studij 2: Duh Božji
Definicija | Nadahnuće | Dari Svetoga Duha | Povučenje Darova | Biblija Jedinstveni Autoritet | Osvrt (Je li Sveti Duh Osoba?, Načelo Personifikacije, Kalvinizam, "Primit ćete... Duha Svetoga", "A ovi će znakovi pratiti...") | Pitanja

Osvrt 8: "A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju" (Mk.16:17).

Iz ovog je raspravljano, da će svatko tko istinski vjeruje dobiti čudesnih dara. Međutim, ovo dokazuje i previše - oni će: "zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro" (Mk.16:18). Ovo nije nikakvo obećanje o stvarima koje se teoretski mogu događati ako vjernik ima dovoljno vjere; ovo su bila sigurna obećanja o tome što će se definitivno činiti od vjernike. Izuzev da su čuda ove veličine jasno izvršavana, obećanje ovoga stiha se ne može primijeniti na nas u sadašnjosti. Sjeti se kako je Pavao mogao držati otrovnu zmiju bez da ga ona ujede (Djela 28:3-7), ishodeći s potvrdom da mu je propovijed bila od Boga.

Od svih karizmatičnih kršćana koji su tvrdili da posjeduju dare za vrijeme zadnjih sto godina, nije bilo nikakva stvarnog dokaza da su ovakve moći upotrijebljene. Osim ako svaki vjernik može i čini znake ove veličine, ovo se obećanje ne može primijeniti danas. Ovo nas ostavlja sa zaključkom kojeg smo već izvukli iz našeg razmatranja biblijskog učenja o Duhu: ovi čudesni dari bijahu posjedovani od ranih kršćanskih vjernika 1 vijeka, ali su prestale biti u posjedu nakon što su novozavjetne Spise bile završene.

Završni stih Mk.16 sugerira da će čuda "pratiti" one koji vjeruju zbog određene namjere potvrđivanja govorenih riječi evanđelja: "ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju... Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima" (Mk.16:17, 20). Čim je jednom govorena riječ bila napisana u cijelosti, kakvom je sada imamo u Novom zavjetu. nije više bilo potrebe za čudesnih znakova da prate one koji vjeruju.

Fusnota: Toliko raširene su tvrdnje o sadašnjem posjedovanju Duhovnih dara da su u 1989 održane dvije javne debate između karizmatičnoga kršćanskog pastora, Johna Liliekasa, i dva kristadelfijanca, Mr. Johna Allfreea i nazočnog pisca. Prijedlog je bio: "Jesu li čudesne dari Svetoga Duha u posjedu danas?" Pozivi su bili poslani mnogim crkvama diljem U.K.-a, ishodeći u kombiniranu publiku od preko 1000 ljudi. Logično je pretpostaviti da su najbolji 'dokazi' za tekovnog posjedovanja dara bili predstavljeni. Prijepis rasprava je dostupan od: The Dawn Book Supply, 66 Carlton Road, Nottingham NG3 2AP, England.


   Back
Home
Back