Osnove BIBLIJE
Studij 2: Duh Božji
Definicija | Nadahnuće | Dari Svetoga Duha | Povučenje Darova | Biblija Jedinstveni Autoritet | Osvrt (Je li Sveti Duh Osoba?, Načelo Personifikacije, Kalvinizam, "Primit ćete... Duha Svetoga", "A ovi će znakovi pratiti...") | Pitanja

Osvrt 5: Načelo Personifikacije

Neki će možda naći za teško prihvatiti objašnjenje utjelovljenja đavola, jer se o đavolu često govori u Bibliji kao da je osoba i možda ovo zbunjuje neke ljudi. Ovo se lako objašnjava isticanjem da je prepoznatljiva pojava u Bibliji da su nežive ili beživotne stvari kao mudrost, bogatstva, grijeh, crkva utjelovljeni, ali samo u slučaju đavola je neka fantastična teorija istkana oko toga. Slijedeći će primjeri ilustrirati poentu:-

MUDROST JE PERSONIFICIRANA.

"Blago čovjeku koji nađe mudrost, i čovjeku koji dobije razum. Jer je bolje njom trgovati nego trgovati srebrom, i dobitak na njoj bolji je od zlata. Skuplja je od dragoga kamenja, i što je god najmilijih stvari tvojih ne mogu se izjednačiti s njom" (Pri.3:13-15).

"Premudrost sazida sebi kuću, i otesa sedam stupova" (Pri.9:1).

Ovi stihovi, i dakako ostala poglavlja kamo se oni pojavljuju, pokazuju da je mudrost utjelovljena kao žena, ali zbog toga, nitko nema predodžbu da je mudrost doslovno lijepa žena koja se skita po zemlji; svi prepoznavaju da je to vrlo poželjno obilježje koje svi ljudi trebaju pokušati steći.

BOGATSTVA SU PERSONIFICIRANA.

"Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i *bogatstvu" (Mt.6:24 (*mamoni - Karadžić)).

Ovdje, su bogatstva izjednačena s gospodarom. Mnogo se ljudi naporno trude steći bogatstva i ovim načinom ona im postanu gospodarima. Isus nam ovdje veli da ne možemo to raditi i služiti Bogu prihvatljivi istodobno. Učenje je jednostavno i efektno, ali nitko ne predmnijeva iz ovoga da su bogatstva čovjek nazvan Mamon.

GRIJEH JE PERSONIFICIRAN.

"Tko god čini grijeh, rob je grijeha" (Iv.8:34). "Grijeh zakraljeva smrću" (Rim.5:21). "Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost" (Rim.6:16).

Kao i u slučaju bogatstva, grijeh je ovdje izjednačen s gospodarom a oni koji počine grijeh su mu sluge. Nikakvo razborito čitanje pasusa ne opravdava pretpostavku da Pavao naučava da je grijeh osoba.

DUH JE PERSONIFICIRAN.

"No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe" (Iv.16:13).

Isus ovdje govori svojim učenicima da će oni primiti silu Svetoga Duha, i ovo je bilo ispunjeno u dan Pedesetnice, zabilježenim u Djelima 2:3-4, kamo je navedeno "I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga", koji im je dao neobičnu moć da čine čudesne stvari da dokažu da im je autoritet bio Božji. Sveti Duh nije bio osoba, bio je sila, ali kada je Isus govorio o njoj upotrijebio je osobnu zamjenicu "on".

SMRT JE PERSONIFICIRANA.

"A ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je Smrt" (Otk.6:8).

NAROD IZRAELA JE PERSONIFICIRAN.

"Opet ću te sazidati, i bićeš sazidana, djevojko Izrailjeva, opet ćeš se veseliti bubnjima svojim" (Jer.31:4). "Čujem doista Jefrema gdje tuži: pokarao si me, te sam pokaran kao june neuko; obrati me da se obratim jer si ti Gospod Bog moj" (Jer.31:18).

Kontekst ovih pasusa jasno otkriva da prorok ne govori o doslovnoj djevojci ili Efremu kao osobu, nego o narodu Izraela, koji je u ovom primjeru utjelovljen, sličnim načinom kao što je i Velika Britanija ponekad utjelovljena u 'Britanniju' ili 'Johna Bulla'. Ne postoje ovakve osobe kao ova žena ili muškarac, ali kada se o njima govori u knjigama ili su prikazani na slikama svatko zna da se misli na Veliku Britaniju.

VJERNICI U KRISTA SU PERSONIFICIRANI.

"Dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena,do mjere uzrasta punine Kristove" (Ef.4:13). "(Postoji) jedno tijelo" (Ef.4:4). "Vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi" (1Kor. 12:27). "Krist (je) Glava Crkve - On (je) Spasitelj Tijela" (Ef.5:23). "On je (Krist) Glava Tijela, Crkve... Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu" (Kol.1:18,24). "Zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedoh vas Kristu" (2Kor.11:2). "Dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica njegova" (Otk.19:7).

Svi ovi pasusi očito govore o zajednicu ljudi koji bijahu istinski vjernici u Krista, o kojima se ponekad govori kao o "crkvi", premda se ova ne smije pobrkati s ikojom od sadašnjih pravoslavnih crkva, koje su odavna prestale biti istinski vjernici u Krista.

O istinskim se vjernicima, to jest, oni koji drže i vjeruju istinskim naucima naučavani u Bibliji, govori kao o "čistoj djevici", pokazujući čistoću života koju trebaju imati, i kao o "tijelu", prigodnu figuru jer kao što prirodno tijelo ima različite radnje, tako i istinska crkva ima mnogo odgovornosti i ostvaruje različitih radnja. Kada se o crkvi govori kao o "tijelu", nitko je ne zamjenjuje za pojedinca, niti bi zamjenili đavola ili satanu za grotesknog čudovišta ili palog anđela ako su riječi bile ispravno prevedene, ili ako nisu muškarci i žene stekli pogrešnih ideja izvedenih od lažnih crkva u minulim danima.

Prilagođeno iz "Christendom Astray " Roberta Robertsa.


   Back
Home
Back