Osnove BIBLIJE
Studij 1: Bog
Božje postojanje | Božja osobnost | Božje ime i karakter | Anđeli | Osvrt ("Bog je Duh", Upotreba Božjeg Imena, Božje objavljivanje) | Pitanja

1.1 Božje postojanje

"Jer tko mu pristupa, vjerovati mora da (On) postoji i da je platac onima koji ga traže" (Heb.11.6). Svrha ovih studija je pomoći onima koji žele doći Bogu, prvo povjerovavši "da postoji"; stoga nećemo se brinuti s dokazima koji potvrđuju vjeru u Božje postojanje. Ispitujući zamršenu strukturu naših tijela (cp. Ps.139:14), očevidni oblik cvijeta, zureći u ogromnom prostranstvu vedre noći, ova i bezbroj druga pažljiva razmišljanja o životu dakako čine ateizam nemogućim. Vjerovati da nema nikakva Boga sigurno zahtijeva više vjere no vjerovati da On postoji. Bez Boga nema nikakvog reda, svrhe ili konačnog objašnjenja u kozmosu, i ovo će se stoga odraziti u život ateista. Imajući ovo na umu, ne iznenađuje da većina ljudskih bića dopuštaju do određenog stupnja vjeru u Boga - čak i u zajednicama gdje je materijalizam prevladajući 'bog' u životima ljudi.

Ali postoji goleme razlike između imanja blijede predodžbe da postoji viša sila, i biti zaista siguran što On nudi zauzvrat vjerne službe Njemu. Heb.11:6 čini ovu poentu; mi

"vjerovati mora(mo) da (Bog) postoji

I

da je platac onima koji ga traže".

Velik dio Biblije je prikaz povijesti Božjeg naroda Izraela; opetovano je učinjena poenta da njihovo prihvaćanje Božjeg postojanja nije bilo jednako njihovoj vjeri u Njegova obećanja. Bijaše im rečeno od njihovog vođe Mojsija "Znaj dakle i pamti u srcu svojem da je Gospod Bog, gore na nebu i dolje na zemlji, nema drugoga. I drži uredbe njegove i zapovijesti njegove" (5Moj.4:39,40).

Tako učinjena je ista poenta - svjesnost unutar nas da postoji Bog ne znači da smo automatski prihvatljivi Bogu. Ako se ozbiljno složimo da uistinu imamo tvorca, trebamo stoga "drž(ati)... zapovijesti njegove". Svrha ove serije studija je objasniti koje su to zapovijedi i kako ih držati. Pretragom u Pisma čineći to, otkrit ćemo da je naša vjera u Božje postojanje ojačala:

"Vjera dolazi od slušanja, a slušanje riječju Božjom" (Rim.10:17 izv. grč. tekst). Slično, Izaija 43:9-12 pokazuje kako nas razumijevanje Božjih proroštva o budućnosti čini spoznati da "Ja sam Taj" (Is.43:13 izv. heb. tekst*)- tj. da je Božje Ime 'Ja sam koji Jesam' sasvim točno (2Moj.3:14*). Apostol je Pavao došao u gradu zvanog Bereja, sada na sjeveru Grčke. Po običaju, je propovijedao evanđelje ('blagovijesti') Boga; ali umjesto da narod samo prihvati Pavlovu riječ za to, "primili su Riječ (Božju, ne Pavlovu) sa svom spremnošću i danomice istraživali Pisma, da li je to tako. Mnogi od njih stoga povjerovaše" (Djela 17:11,12). Njihovo se vjerovanje dugovalo njihovoj spremnosti, redovno ("danomice") i planski ("to tako") tragati kroz Bibliju. Stjecanje istinske vjere stoga nije bilo zbog toga da ih je Bog odjednom učinio imati je nekom vrstom duhovne kirurgije srca, nepovezanu s Božjoj riječi. Pa kako mogu ljudi svijeta koji uđu u križarskom skupu Billyja Grahama ili u pentekostalskom sastanku opet izići kao 'vjernici'? Koliko dnevnog istraživanja Pisma se odvijalo u ovim slučajevima? Ovo pomanjkanje istinske biblijski-osnovane vjere nesumnjivo objašnjava prazninu koju mnogi ovakvi 'obraćenici' nalaze u svom kasnijem kršćanskom iskustvu, i zašto se mnogi od njih otklone od evangelijskog pokreta.

Cilj ovog tečaja studija je da osigura okvir za tvoje osobno plansko istraživanje Pisma, pa da i ti isto tako možeš povjerovati. Veza između slušanja istinskog evanđelja i imanja istinske vjere je često isticana u zapisu evanđeoskog propovijedanja:

  • "Mnogi od Korinćana koji su to slušali povjerovaše i pokrstiše se" (Djela 18:8)

  • Da ljudi "čuju riječ evanđelja i uzvjeruju" (Djela 15:7)

  • "Tako propovijedamo, tako vjerujete" (1Kor.15:11)

  • "Sjeme" u prispodobi sijača jest riječ Božja (Lk.8:11); dok u onu o gorušičinom drvetu jest vjera (Lk.17:6), budući da vjera dolazi iz prihvaćanja "Riječ vjere" (Rim.10:8), "riječi... vjere i dobroga nauka" (1Tim.4:6), sa srcem koje je otvoreno vjerovanju u Boga i Njegovoj riječi (Gal.2:2 cp. Heb.4:2)

  • Apostol Ivan veli o napisanom zapisu života našega Gospodina da on "govori istinu da i vi vjerujete" (Iv.19:35). I tako je Božja riječ nazvana "istin(om)" (Iv.17:17) - da možemo povjerovati.

  Back
Home
Next