Osnove BIBLIJE
Studij 1: Bog
Božje postojanje | Božja osobnost | Božje ime i karakter | Anđeli | Osvrt ("Bog je Duh", Upotreba Božjeg Imena, Božje objavljivanje) | Pitanja

Osvrt 3: Božje Objavljivanje

Ovo što slijedi neće biti lako potpuno shvatiti kod prvog čitanja, ali će važnost teme postati očevidnija s napredovanjem tvojih studija. Mi ovo uključujemo kod ove točke kako bi mogao ostaviti ovaj Studij s potpunim uvidom u osnovnom biblijskom otkrivenju o Samom Bogu.

Božje ime može nositi bilo tko kroz koga On odabere 'objaviti' se ili otkriti Sebe. Tako ljudi i anđeli kao i Isus mogu nositi Božje Ime. Ovo je bitno načelo koje nam otvara toliko toga od Biblije. Sin pogotovu može nositi ime svoga oca; on ima određenih sličnosti sa svojim ocem, on može imati isto krsno ime - ali nije jedna te ista osoba s ocem. Na sličan način jedan predstavnik kompanije može govoriti u ime kompanije; on može telefonirati nekome poslovno i reći, 'zdravo, ovdje Unilever'; on nije g-din Unilever, ali nosi njihovo ime jer radi za njih. Tako je bilo i s Isusom.

ANĐELI KOJI NOSE BOŽJE IME

Nama je rečeno u 2Moj.23:20,21 da je Bog rekao ljudima Izraela da će anđeo ići ispred njih: "moje (je) ime u njemu", bilo im je rečeno. Osobno ime Boga je 'Jahve'. Tako je anđeo nosio ime Jahve, i stoga se mogao zvati 'Jahve', ili 'GOSPODIN' s malim velikim slovima, kao što je riječ 'Jahve' prevedena u N.I.V. i A.V. Nama je rečeno u u 2Moj.33:20 da nijedan čovjek ne može vidjeti Božje lice i ostati živ; ali u 2Moj.33:11 mi čitamo da "Gospod (Jahve) govoraše s Mojsijem licem k licu kao što govori čovjek s prijateljem svojim" - tj. na opušteni, prijateljski način. To nije mogao biti Gospodin, Jahve, osobno, koji je govorio s Mojsijem licem k licu, jer nijedan čovjek ne može vidjeti Samog Boga. To je bio anđeo koji je nosio Božje Ime; i tako mi čitamo da je Gospodin govorio licem k licu s Mojsijem kad je ustvari to uradio anđeo (Djela 7:30-33).

Ima mnogo drugih primjera gdje se riječi 'Bog' i 'Gospodin' odnose na anđele nasuprot Samom Bogu. Jedan jasan primjer je 1Moj.1:26 "Potom reče Bog (anđeli): da načinimo čovjeka po svojemu obličju".

LJUDI S BOŽJIM IMENOM

Jedan od pasusa koji je od najveće pomoći u izlaganju svega ovog je Iv.10:34-36. Ovdje su Židovi načinili pogrešku koju mnogi takozvani 'kršćani' čine danas. Oni su mislili da je Isus govorio da je on Sami Bog. Isus ih je ispravio velenjem, "Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste! Ako (On) bogovima nazva one... kako onda vi (meni)... možete reći: Huliš! - zbog toga što rekoh: Sin sam Božji!" Isus ustvari veli 'u Starom su zavjetu ljudi nazvani 'bogovima'; ja samo kažem da sam Sin Božji; pa zbog čega se tako uzrujavate?' Isus ustvari citira iz Ps.82, gdje su sudije Izraela nazvani 'bogovima'.

Kao što je pokazano, puno Božje ime na hebrejskom je 'Jahve Elohim' sa značenjem 'Ja ću biti otkriven u grupi moćnih pojedinaca'. Istinski vjernici su ti mnogi moćni pojedinci u ograničenom smislu u ovom životu, a bit će to potpunije u Kraljevstvu. Sve ovo je krasno pokazano s upoređenjem Is.64:4 i 1Kor.2:9. "Ne ču se, niti se ušima dozna, niti oko vidje Boga osim tebe da bi tako učinio onima koji ga čekaju". Pavao citira ovo u 1Kor.2:9,10: "pisano (je): Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po Duhu". Pasus u Is.64 kaže da nitko izuzev Boga ne može shvatiti stvari koje je On pripravio vjernicima; ali 1Kor.2:10 veli da su nam te stvari otkrivene; tako da smo mi u nekom smislu 'Bog': ne Sami Bog osobno, nego objavljenje Boga kao ishod našeg baptizma u Njegovo ime i poznavanja Istine.

ISUS I BOŽJE IME

Ne iznenađuje da Isus, kao Sin Božji i Njegovo vrhovno objavljenje ljudima, treba nositi Božje Ime. On je mogao reći "Ja sam došao u ime Oca svoga" (Iv.5:43). Zbog svoje pokornosti, Isus je uzašao na nebo i Bog "darova mu ime, ime nad svakim imenom" - ime Jahve, Samog Boga (Fil.2:9). Zato mi čitamo da Isus veli u Otk.3:12, "napisat ću na njemu (vjerniku) ime Boga svoga... i ime moje novo". Kod suda Isus će nam dati Božje Ime; tada ćemo mi u potpunosti nositi Božje ime. On naziva ovo ime, "Ime Moje Novo". Pripomni, da je Isus davao knjigu Otkrivenja nekoliko godina nakon svoga uzašašća na nebo i pošto mu je dano Božje ime, kao što je objašnjeno u Fil.2:9. Tako on može nazvati Božje ime "ime moje novo"; ime koje mu je bilo skoro dano. Sada mi možemo ispravno shvatiti Is.9:6, gdje nam se o Isusu veli, "ime (zamijeti da) će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni...". Ovo je proroštvo da će Isus nositi sva Božja imena - da će nam on biti potpuno objavljenje ili otkrivenje Boga. U ovom smislu je on bio nazvan 'Emanuel', sa značenjem, 'Bog je s nama', premda on osobno nije bio Bog.


  Back
Home
Next