Osnove BIBLIJE

Uvod

Sva ljudska bića koja su prihvatila da ima Boga, i da je Biblija Njegovo otkrivenje ljudima, moraju se ozbiljno posvetiti da nađu njenu osnovnu poruku. Mnogi od onih koji nazivaju sebe 'kršćanima' pri tome čine bijedan pothvat - nekoliko stihova iz Novog zavjeta nedjeljom, Biblija negdje u kući koja nije nikad otvorena, blijedo sjećanje šačice biblijskih priča. Nije ni čudo s takvim ležernim stavom za Božju moćnu Riječ istine, da ima toliko zbunjenosti i nesigurnosti u životima i umovima mnogih.

S druge strane, ima onih s malom kršćanskom pozadinom koji odluče pokušati pronaći biblijsku poruku, ali otkriju da im svatko kojemu priđu pokuša ponuditi nagodbu doktrina i ljudskih filozofija koje netemeljno odražavaju riječi Biblije.

Namjera 'Osnova Biblije' je raščlaniti biblijsku poruku na poslovno sistematski način. Oblikovana je da se čita izravno kao knjiga, ili inače da se koristi kao dopisni tečaj. Odgovore na pitanja na kraju svakog studija se mogu poslati na adresu dolje; tvoji će se odgovori zatim predati osobnom tutoru koji će se zatim dopisivati s tobom tijekom daljnjeg napredovanja kroz Studije. Uviđeno je da će neki čitatelji zazirati od ideje da odgovaraju na pitanja, ali bi radije pitali o sferama gdje im je nešto nejasno, ili se ne slažu s tumačenjem iznijeto ovdje. Opet, ako se takvo dopisivanje upravi na adresu dolje, osobni će odgovori biti dani.

Uvjerenje autora je da je osnovna poruka Biblije kristalno jasna. Međutim uvijek će biti nekih pasusa i tema koje se mogu pojaviti u površnom razilaženju s općom temom Pisma. Neki od ovih, zajedno s drugim gledištima evanđelja koje mogu zanimati tek neke čitatelje, su raspravljani u Osvrtima. Moguće je shvatiti osnovnu biblijsku poruku bez čitanja Osvrta, ali se sluti da će mnogo studenata čitati kroz najveći broj njih. Biblijski prijevod općenito upotrebljavan u ovim studijima je za Stari zavjet - Đura Daničić, Novi zavjet - Bonaventura Duda/Jerko Fućak. Međutim, gdjegod je bilo ikakvih nejasnoća u prijevodu, druge verzije su citirane: Karadžič, (u izvorniku:) The Revised Version (R.V.), New International Version (N.I.V.), Revised Authorized Version (R.A.V.).

Mnogim ljudima se treba odati zahvalnost za njihovu pomoć u stvaranju ove knjige; osobito sam zadužen Cliveu Riversu za majstorsku seriju fotografija koju je priložio, i onima koji su komentirali nacrtima. Međutim, moj glavni dug leži u stotinama ljudi u Africi, Karipskim otocima, Filipinima i istočnoj Europi, čija su me pronicava pitanja i žeđ za istinom prisilili razmišljanju kroz ovih biblijskih osnova opet i iznova. Njihova se ljepota i snaga samo povećava gledanjem iz toliko različitih uglova. U prenatrpanim taksijima, otvorenim vagonima i kamionima, od ozbiljnih konferencijskih sala do sparnih hotelskih balkona i šumskih sela obasjanim tek zvijezdama, ove su teme bile raspravljane, obrazlagane i govorene sa studentima Biblije iz svih oblasti života. Moja kristadelfijanska braća s kojima sam imao privilegij raditi u ovome su bili neiscrpni izvor snage i pomoći. Materijal mnogih Osvrta u ovoj knjizi je često bio mlaćen između nas po hotelskim sobama, nakon iscrpljujuće sesije s grupom studenata biblijskog dopisnog tečaja. Druženje i prijateljstvo koje nastaje iz zajedničke povezanosti ovim osnovnim naucima biblijske istine sigurno je nenadmašivo ljudsko iskustvo. Tako svim ovim "suradnicima u Kraljevstvo Božje" sada iskazujem štovanje, nadajući se da će oni naći ovu knjigu od pomoći u velikom djelu objavljivanja istinskog evanđelja "svim narodima".

Shvatajući stvarnu istinu evanđelja kao što je naučavano u stranicama Biblije će utjecati na svaki dio našeg života, vodeći ljude širom svijeta da ispravno odaju slavu Bogu kao što je On kanio, sada i za vječnost. Svatko tko nađe istinu nalazi "skupocjeni biser", i upoznat će osobno osjećaje Jeremije: "Kad se nađoše riječi tvoje, pojedoh ih, i riječ tvoja bi mi radost i veselje srcu mojemu" (Jer.15:16). Da se ovo postigne, pomoli se za Božju pomoć za razumijevanje riječi prije no se latiš svakog od ovih studija. "I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima" (Djela 20:32). D.H.

Skraćenice upotrebljavane u ovim studijima za knjige Biblije

1Moj.-1Mojsijeva
Sud.-Sudije
1Sam.-1Samuilova
1Car.-1Carevi
1Dnev.-1Dnevnika
Nem.-Nemija
Ps.-Psalmi
Pri.-Priče
Pro.-Propovjednika
Is.-Isaija
Jer-.Jeremija
Jez.-Jezekija
Dan.-Daniel
Os.-Osija
Mih.-Mihej
Av.-Avakum
Zah.-Zaharija
Mal.-Malahija
Gal.-Galaćanima
Ef.-Efežanima
Fil.-Filipljanima
Kol.-Kološanima
1Sol.-1Solunjanima
1Tim.-1Timotej
Mt.-Matej
Mk.-Marko
Lk.-Luka
Iv.-Ivan
Rim.-Rimljanima
1Kor.-1Korinćanima
Heb.-Hebrejima
Jak.-Jakov
1Pet.-1Petrova
1Iv.-1Ivanova
Otk.-Otkrivenje
cp.-uporedi

(Podrazumijeva se da je 2Moj.-2Mojsijeva, 2Iv.-2Ivanova itd.)

Pitanja na kraju svakog poglavlja su dvovrsna: višestruki izbor (gdje se treba odabrati jedan od odgovora navedenih kao ispravan odgovor na pitanje), i obična pitanja koja zahtijevaju nekoliko rečenica u odgovor. Napiši svoje odgovore na odjelnom listu papira, ne zaboravljajući da jasno napišeš svoje ime i adresu.

Možeš poslati svoje odgovore na adresu:

Bible Basics, 49 The Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ ENGLAND

  Back
Home
Next