BIBLIA Alapvető
Tanulmány 3: Isten ígéretei
Bevezetés | Az Édenkertben kapott ígéret | A Noénak tett ígéret | Az Ábrahámnak tett ígéret | A Dávidnak tett ígéret | Hozzáfűzés (A Menny és a Föld pusztulása, Az "angol zsidóság" állításai) | Kérdései

3.3 A Noénak tett ígéret

Amint az emberi történelem továbbhaladt Ádám és Éva ideje után az emberi gonoszság egyre inkább elhatalmasodott. A civilizáció erkölcsileg olyannyira reménytelen állapotot ért el, hogy Isten úgy döntött, elpusztítja az általa teremtett élővilágot Noénak és családjának kivételével (1Móz.6:5-8). Isten megbízta Noét, hogy készítsen egy bárkát, amelyben ő és mindenféle állatnak egy-egy példánya lakhat az alatt az idő alatt, amikor a világ vízözön által lesz elpusztítva. Ennél a pontnál megjegyezzük, hogy tudományos bizonyítéka van annak, hogy ez a hatalmas vízözön valóban megtörtént, a Szentírás világos állításától eltekintve is. Figyelemre méltó, hogy a föld (ez a szó szerinti bolygó) nem lett elpusztítva, csupán a bűnös emberi társadalom, amely lakozott rajta: "Elpusztult minden test, amely a földön mozgott" (1Móz.7:21). Jézus (Mt.24:37) és Péter (2Pét.3:6-12) mindketten úgy tekintettek a Noé idejében történt ítéletre, mint amely hasonlít arra az ítéletre, amely Krisztus második eljövetelekor fog megtörténni. Az emberiség kétségbeejtő gonoszsága Noé idejében vetekszik jelenlegi világunkéval, amely már azon a ponton van, hogy elvegye ítéletét Krisztus visszatérésével.

Az emberiség bűnössége miatt és bolygónk megkezdett pusztítási folyamata végett támadt a hiedelem, még a keresztény világban is, hogy ez a föld el lesz pusztítva. Ez az elképzelés tisztán mutatja a hiányosságot a Biblia alapvető üzenetének megértésében - hogy Isten aktívan törődik ennek a földnek az ügyeivel, és, hogy Jézus Krisztus hamarosan vissza fog térni, hogy megalapíthassa Isten Országát itt a földön. Ha az emberiség elpusztíthatja ezt a földet, akkor ezeket az ígéreteket nem lehetne betartani. A 4.7-es és az 5-ös Tanulmányokban elegendő bizonyságról olvashatunk afelől, hogy Isten Országa a földön lesz megalapítva. A következő idézetek pedig tekintélyes bizonyítékai annak, hogy a föld és a Naprendszer elemei nem lesznek elpusztítva:

- "Magasra építette szentélyét, akár az eget, örök alapot vetett neki, akár a földnek" (Zsolt.78:69).

- "a föld örökké megmarad" (Préd.1:4).

- "Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben! Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott melytől nem térnek el" (Zsolt.148:3-6).

- "Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja" (Ézs.11:9; 4Móz.14:21) - ez nehézségekbe ütközne, ha Isten megengedné az embernek, hogy elpusztítsa a földet. Ez az ígéret még nem teljesedett be.

- "Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten , aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az Úr, nincs más!" (Ézs.45:18). Ha Isten csupán azért teremtette a földet, hogy végignézhesse annak pusztulását, akkor az Ő munkája hiábavaló volt.

Már a Teremtés Könyvében Isten ígéretet tett Noénak minderről. Amint Noé elkezdett élni a vízözön utáni új világban lehettek olyan félelmei, hogy még egy ilyen általános pusztulás fogja érni a földet. Bármikor, amikor a vízözön után el kezdett esni az eső, bizonyára foglalkoztathatták ilyen gondolatok. Isten pedig szövetségre lépett vele (ígéretek sorozatát adta), hogy ez sohatöbbé nem fog előfordulni:

"Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd azt mondta Isten: ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre" (1Móz.9:9-12). – Figyelemre méltó, hogy "Isten" tesz ígéretet a halandó embernek !

Ezt a szövetséget erősíti meg a szivárvány:

"Szívárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem" (1Móz.9:13-17).

Ez Isten örök szövetsége a földön élő emberekkel és az állatokkal, ebből pedig következik, hogy a földön örökké fognak élni emberek és állatok. Ez önmagában egy bizonysága annak, hogy Isten Országa a földön lesz megalapítva, s nem a Mennyben.

A Noénak tett ígéret egy alapja az Isten Országáról szóló evangéliumnak, bizonyítja, hogy Isten figyelme mennyire erre a bolygóra összpontosul, és, hogy Neki egy örök időkre szóló terve van a földdel. Isten az Ő haragjában is megemlékezik irgalmáról (Hab.3:2) szeretete pedig oly hatalmas, hogy még teremtett állatairól is gondoskodik (1Kor.9:9; vö. Jón.4:11).


  Back
Home
Next