BIBLIA Alapvető
Tanulmány 2: Isten Lelke
Meghatározás | Ihletés (Inspiráció) | A Szentlélek ajándékai | Az ajándékok visszavonása | A Biblia az egyetlen hiteles Írás | Hozzáfűzés (Személy-e a Szentlélek?, A Megszemélyesítés elve, A Kálvinizmus, "és megkapjátok a Szentlélek ajándékát" (ApCsel.2:38)., "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik" (Mk.16:17).) | Kérdései

2. Tanulmány: Kérdései

Kérjük irja be nevét:
Email cím (szükséges):
 1. A következő szavak közül melyek a ‘Lélek’ szó jelentései?
  Erő
  Szent
  Lélegzet
  Por

 2. Mi a Szentlélek?
  Személy
  Erő
  Isten ereje
  A szentháromság tagja

 3. Hogyan íródott a Biblia?
  Az emberek leírták saját gondolataikat
  Az emberek leírták azt, amit gondoltak Istenről
  Az ember Isten Lelkétől származó ihletettsége által
  A Bibliának egyaránt vannak ihletett és nem ihletett részei

 4. A következők közül mely okok miatt adattak a Lélek csodálatos ajándékai?
  Hogy támogassák az evangélium szóbeli hirdetését
  Hogy fejlődhessen az ősegyház
  Hogy igazságosságra késztesse az embereket
  Hogy megmentse az apostolokat személyes nehézségeiktől

 5. Honnan ismerhetjük meg Isten igazságát?
  Részben a Bibliából, részben saját gondolatainkból
  Abból, hogy a Szentlélek közvetlenül jelent ki nekünk dolgokat, eltekintve a Biblia olvasástól
  Kizárólag a Bibliából
  Egyházi lelkipásztoroktól / papoktól

 6. Nevezzen meg néhány első században működött lelki ajándékot!

 7. Mikor lettek ezek az ajándékok visszavonva? Lehetséges-e, hogy ma is rendelkezzünk velük?

 8. Hogyan munkálkodhat a Szentlélek ma az életünkben.


   Back
Home
Back