BIBLIA Alapvető
Tanulmány 2: Isten Lelke
Meghatározás | Ihletés (Inspiráció) | A Szentlélek ajándékai | Az ajándékok visszavonása | A Biblia az egyetlen hiteles Írás | Hozzáfűzés (Személy-e a Szentlélek?, A Megszemélyesítés elve, A Kálvinizmus, "és megkapjátok a Szentlélek ajándékát" (ApCsel.2:38)., "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik" (Mk.16:17).) | Kérdései

8. Hozzáfűzés: "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik" (Mk.16:17).

E vers alapján érvelnek sokan azzal, hogy bárki, aki igazán hisz, megkapja a csodálatos ajándékokat. Azonban ezt túl sok mindennek kell bizonyítania - "…kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak" (Mk.16:18). Ez nem olyan dolgoknak az ígérete, amelyek elméletileg történhetnek meg, ha egy hívő elegendő hittel rendelkezik, ezek biztos ígéretek voltak olyan dolgokról, amelyek feltétlenül meg fognak történni a hívők által. Hacsak meg nem valósulnak világos módon a csodáknak ezek a terjedelmei, akkor az ebben a versben szereplő ígéret nem vonatkozhat ránk a mai időkben. Gondolhatunk Pálra, amikor a mérges kígyót, amely megmarta, képes volt magáról lerázni, anélkül, hogy bármi baja esett volna (ApCsel.28:3-7), ennek láttán megerősítést nyert a prédikációja, hogy az valóban Istentől származik.

Egyetlen karizmatikus keresztény egyháznak sincs, akik a múlt század folyamán vagy ma azt állítják, hogy ilyen hatalmat gyakorolnak, kézzelfogható bizonyítéka arról, hogy rendelkeznek ezzel az erővel. Hacsak minden hívő nem képes, és véghez nem visz ilyen csodákat, akkor ez az ígéret nem vonatkozhat a mai időkre. Ez jóváhagyja a következtetésünket, amelyet már levontunk a Biblia Lélekre vonatkozó tanításainak vizsgálata során, ezek a csodálatos ajándékok az első századi híveknek adattak, s miután az újszövetségi iratok teljesekké váltak, ezek az ajándékok eltöröltettek.

Márk evangéliuma 16. fejezetének az utolsó verse azt javasolja, hogy az ajándékok, melyek követték azokat, akik hittek, egy speciális cél érdekében adattak, hogy igazolják az evangélium szóban elhangzó tanításait: "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: ... Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együttmunkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel" (Mk.16:17,20). Miután ezek a szava írásba lettek foglalva teljességükben, ahogyan azokat ma az Újszövetségben olvashatjuk, nem volt szükséges többé, hogy a csodálatos ajándékok kövessék a hívőket.

Megjegyzés: Olyan széleskörben terjedtek el a visszaélések azzal kapcsolatban, hogy a Szentlélek ajándékai ma is működnek, hogy 1989-ben egy nyilvános vitát rendeztek egy karizmatikus keresztény pásztor, John Liliekas, egy Krisztadelfian testvér, Mr. John Allfree és e könyv írója között. A vita kulcskérdése volt: "A Szentlélek csodálatos ajándékai a hatalmunkban van-e ma is?" Meghívók sokasága lett szétküldve egész Angliában a különböző egyházak számára, ennek eredményeképpen több, mint 1000 hallgató gyűlt össze. Indokoltan feltételezzük, hogy a legmeggyőzőbb bizonyságok a ma érvényes ajándékok felől bemutatást nyertek. Az eljárás írásos anyaga megszerezhető a következő címen: The Dawn Book Supply, 66 Carlton Road, Nottingham NG3 2AP, England


   Back
Home
Back