İNCİL’İN Temelleri
Konu 7 : İSA’NIN ORİJİNİ
İsa Hakkında Eski Ahit Kehanetler | Bakireden Doğum | Tanrı’nın Planı’nda Mesih’in Yeri | "Başlangıçta söz vardı" | Arasöz (Tarihte İsa, "Ben Gökten İndim", Dünya’yı İsa mı Yarattı?, "İbrahim’den önce olan, Ben’im", Melkisedek) | Sorular

KONU 7 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. İsa’ya ilişkin iki Eski Ahit kehanetlerinin listesini yapınız.

 2. İsa, doğumundan önce bedensel olarak var oldu mu?
  Evet
  Hayir

 3. İsa’nın kendi doğumundan önce var olduğu ne anlamda söylenmektedir?
  Bir Melek olarak
  Bir üçlüğün (teslis) parçası olarak
  Bir Ruh olarak
  Sadece Tanrı’nın belleğinde ve planında.

 4. Aşağıdaki Meryem hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  O, mükemmel, günahsız bir kadın idi
  O, sıradan bir kadın idi
  O, Kutsal Ruh aracılığı ile İsa’ya hamile bırakıldı
  O, şu anda dualarımızı İsa’ya sunmaktadır

 5. Yeryüzünü İsa mı yarattı?
  Evet
  Hayir

 6. Jn. 1: 1-3’deki şu ifadeden ne anlıyorsunuz : "Başlangıçta söz vardı"? Bu, ne anlamına gelmemektedir?

 7. İsa’nın kendi doğumundan önce bedensel olarak var olup olmadığı hakkında emin olmanın niçin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?


  Back
Home
Next