İNCİL’İN Temelleri
Konu 7 : İSA’NIN ORİJİNİ
İsa Hakkında Eski Ahit Kehanetler | Bakireden Doğum | Tanrı’nın Planı’nda Mesih’in Yeri | "Başlangıçta söz vardı" | Arasöz (Tarihte İsa, "Ben Gökten İndim", Dünya’yı İsa mı Yarattı?, "İbrahim’den önce olan, Ben’im", Melkisedek) | Sorular

ARASÖZ 24 : Dünyayı İsa mı Yarattı ?

"Her yaratığın ilk doğanı odur: Çünkü onun (İsa’nın) aracılığı ile her şey yaratıldı: göktekiler, yerdekiler, görülebilenler ve görülemeyenler; gerek tahtları, gerek egemenlikleri, gerek prenslikleri ya da iktidarları olanlar. Her şey onun aracılığı ile ve onun için yaratıldı. Ve o her şeyden öncedir ve onun aracılığı ile her şey oluşur. Ve o bedenin, topluluğun başıdır: ki o başlangıçtır, ölülerden ilk doğandır…" (Col. 1: 15-18).

Bu, İsa’nın dünyayı gerçekten yarattığına ilişkin izlenim verebilen tipik pasajlardandır.

1. Eğer bu doğru ise; o zaman, İsa’nın kendi doğumundan önce var olmadığını öğreten diğer birçok bölüm (bununla) çelişir. Yaratılış kitabındaki kayıtlar, Tanrı’nın yaratıcı olduğunu açıkça öğretmektedir. Ya İsa, ya da Tanrı yaratıcıdır. Yaratılış kitabı yaratıcının Tanrı olduğunu belirtirken, eğer biz İsa’nın yaratıcı olduğunu söylersek, İsanın doğrudan Tanrı’yla eşdeğer olduğunu söylüyoruz demektir. Bu durum, Tanrı ile İsa arasındaki farklılıkları gösteren çok sayıda ayetin açıkladığına göre, olası değildir (Bunun örnekleri için Konu 8.2’ye bakınız).

2. İsa, bir başlangıç anlamına gelen, ‘ilk doğan’ idi. İsa’nın, gerçek yeryüzünün yaratılışından önce, Tanrı’nın ilk doğanı olduğu hakkında hiç kanıt yoktur. 2 Sam. 7:14 ve Ps. 89:27’deki gibi ifadeler, Davut’un gerçek bir torununun Tanrı’nın ilk doğanı olduğunu göstermektedir. O, bu bölümlerin yazıldığı zamanda, kesinlikle mevcut değildi; ve bu nedenle de Yaratılış kitabındaki yaratma zamanında da mevcut değildi. İsa, "ölümden dirilişi vasıtasıyla, yetki ile Tanrı’nın oğlu oldu (Rom. 1:4). Tanrı, "Tanrı İsa’yı tekrar diriltti; ikinci ilahiler’de yazıldığı gibi (Ps. 2:7), ‘Sen benim oğlumsun, bu gün ben sana baba oldum’" (Acts 13: 32,33). Böylece İsa, kendi dirilişi ile Tanrı’nın ilk doğanı oldu. Bir oğulun babasının sağ yanında durmasının ilk doğan olmayla bağlantılı olduğuna da dikkat ediniz (Gen. 48: 13-16); ve Mesih dirilişinden sonra Tanrı’nın sağ yanına yüceltildi (Acts 2: 32,33 R.V. dipnot; Heb. 1:3).

3. Bu, İsanın ölümden ilk doğan olarak tanımlandığı anlamında’dır (Col. 1:18). Buna paralel olan bir deyim de şudur:"her yaratığın (ya da bütün yaratılışın) ilk doğanı" (Col. 1:15 R.V.). Bu nedenle o, kendi hakkında şu şekilde söz etmektedir: "ölülerin ilk baba olunanı… Tanrı’nın yaratılışının başlangıcı" (Rev. 1:5 ; 3:14). İsa, ölümsüz erkekler ve kadınların yeni bir yaratılışının ilki idi. Onun dirilişi ve Tanrı’nın ölümsüz oğulları şeklinde bütün olarak doğuşu, İsa’nın ölümü ve dirilişi ile olanaklı kılındı (Eph. 2:10; 4: 23,24; 2 Cor. 5:17). Herkes (gerçek inançlılar) Mesih’te (sonsuz) yaşama kavuşmuş olacak. Ama her kişi kendi sırasında: en erken olan Mesih, daha sonra onun gelişinde Mesihin olanlar" (1 Cor. 15: 22,23). Bu, Koloseliler 1. Bölüm’dekiyle tamamen aynı görüştür. İsa, ölümden dirilen ve ölümsüzlük verilen ilk kişi idi. O, yeni yaratılışın ilki idi; ve gerçek inançlılar, onun geri gelişinde onun örneğini takip edecekler.

4. Böylelikle; Koloseliler 1. Bölüm’de sözü edilen yaratılış, Yaratılış kitabındakini değil, yeni yaratılışı ifade etmektedir. İsa’nın çalışması vasıtasıyla, "her şey yaratıldı… tahtlar… egemenlikler, vb." inançlıların nasıl dirilip krallar ve prensler olacaklarını ve "dünya üzerinde egemenlik süreceklerini"(Rev. 5:10) ifade etmektedir. Bu şeyler, İsanın çalışması ile olanaklı hale geldi. "Onda, göklerdeki bütün şeyler yaratıldı" (Col. 1:16 R.V.). Eph. 2:6’ da, İsa’da olan inançlıların ‘göksel yerlerde’ oturuyorlar olarak okuruz. Böylece bu ayetler, gelecekte ne yaşayacağımıza ek olarak, şu anda sahip olduğumuz yüceltilmiş ruhsal konumun İsa aracılığı ile olanaklı hale geldiğini öğretiyorlar. ‘Gökler ve yeryüzü’, "çarmıhtaki (İsanınki) kan aracılığı ile (Tanrıyla) uzlaşmaya gereksinim duyan bütün şeyleri"(Col. 1:16,20) içerir. Burada "gökteki… her şey", etrafımızdaki tüm fiziksel şeylerden çok, şu anda "İsa Mesih’te… göksel yerlerde" oturan inançlıları ifade eder.


  Back
Home
Next