İNCİL’İN Temelleri
Konu 4 : TANRI VE ÖLÜM
İnsanın Özü | Can | İnsanın Ruh | Ölüm Bilinçsizliktir | Diriliş | Yargı | Ödülün Yeri: Cennet ya da Dünya? | Tanrı’ya Karşı Sorumluluk | Cehennem | Arasöz (Temizlenme Yeri, Ruhlar ve Reenkarnasyon, Biz Hangi Öz ile Diriltiliriz?, Kıyametten Önce Göğe Yükseliş) | Sorular

KONU 4 : Sorular

Ad:
e-posta (gerekli):
 1. Ölümden sonra ne olur?
  Can, Cennete gider
  Bilinçsiz oluruz
  Can, karar verilinceye kadar, bir yerlerde saklanır
  Kötü canlar cehenneme, iyi olanlar Cennete gider.

 2. Can nedir?
  Varlığımızın ölümsüz bir parçası
  ‘beden, kişi, yaratık’ anlamına gelen bir sözcük
  Ruh’un tamamen aynısı
  Ölümden sonra Cennet’e ya da cehenneme giden bir şey.

 3. İnsanın Ruhu nedir?

 4. İnsan’ın özünü kısaca tanımlayınız.

 5. Ölüm’ün bir bilinçsizlik durumu olduğunu kanıtlayan iki İncil ayetini yazınız.

 6. Mesih’in Karar Kürsüsü hakkında ne biliyor sunuz?

 7. Kim diriltilecek ve yargılanacak?

 8. Cehennem nedir?

 9. Gehenna nedir?


  Back
Home
Next