İNCİL’İN Temelleri
Konu 4 : TANRI VE ÖLÜM
İnsanın Özü | Can | İnsanın Ruh | Ölüm Bilinçsizliktir | Diriliş | Yargı | Ödülün Yeri: Cennet ya da Dünya? | Tanrı’ya Karşı Sorumluluk | Cehennem | Arasöz (Temizlenme Yeri, Ruhlar ve Reenkarnasyon, Biz Hangi Öz ile Diriltiliriz?, Kıyametten Önce Göğe Yükseliş) | Sorular

ARASÖZ 12 : Ruhlar ve Reenkarnasyon

İnsanın, (ölümden sonra) kendi ruhu vasıtasıyla sahip olduğu diğer bir kişi ya da hayvanın bedeninde yaşamaya devam ettiği inancı, ölümün göründüğü gibi bir son olmadığı hakkında insanın kendi kendini kandırışındaki en eski yollardan biridir. İnsanın ruhunun, o öldüğünde Tanrı’ya geri dönen (Ecc. 12:7), onun içindeki nefes/yaşam gücünü ifade ettiğini gösterdik. Bu, kişinin ruhunun etrafta bir ‘hayalet’ olarak hareket etmediği ve de onlar aracılığı ile kişiliği devam edecek şekilde diğer bir kişi ya da hayvana sahip olmada serbest olmadığı anlamına gelir. Biz, her birimiz kendi işlediklerimiz için yargılanırız (2 Cor. 5:10). Eğer bizim faaliyetlerimiz ve özelliklerimiz, önceki bir kişinin karakterinin bir fonksiyonu ise, Tanrının işlediklerimize göre bizi yargılaması ve ödüllendirmesi kavramı (Rev. 22:12) anlamını yitirir.

Ölümde ruh Tanrı’ya geri döner; ve bütün bilinç kesintiye uğrar. Bu nedenle; ölülerle temas için harcanacak herhangi bir çaba, buna ilişkin çok miktardaki İncil öğretisinin ciddi bir şekilde yanlış anlaşıldığını gösterir (bkz. Is. 8: 19,20). İncilde, öldükten sonra kişilerin herhangi bir yoldan eski evlerine ya da kentlerine geri gelemeyecekleri hususu çok açıktır. Kişi öldükten sonra böylesine bir yere, bir ‘ruh’ ya da ‘hayalet’ olarak sık sık uğruyor olması gibi bir şey olamaz. Job 20: 7-9 bunu şundan daha açık ifade edemezdi: "(İnsan) sonsuza dek yok olacaktır, kendi pisliği gibi. Kendisini görmüş olanlar ‘O nerede?’ diyecekler. O bulunamayacak… Kendisini görmüş olan göz, bir daha onu görmeyecek; onun yeri de (evi/kenti) onu artık görmeyecek". Job 7: 9,10’ da benzerdir: "Ölüler diyarına inen kişi… bir daha evine geri dönmeyecek, onun yeri de artık kendisini tanımayacak". Bunun sıradan bir kabulü, ölü kişilerin hayaletlerinin kendi eski evlerine sık sık uğradıklarının görüldüğü iddialarının tümüne tamamen inanmamamıza yol açar. Bu gibi deneyimler, olsa olsa hayal gücünün becerileridir.


  Back
Home
Next