İNCİL’İN Temelleri
Konu 4 : TANRI VE ÖLÜM
İnsanın Özü | Can | İnsanın Ruh | Ölüm Bilinçsizliktir | Diriliş | Yargı | Ödülün Yeri: Cennet ya da Dünya? | Tanrı’ya Karşı Sorumluluk | Cehennem | Arasöz (Temizlenme Yeri, Ruhlar ve Reenkarnasyon, Biz Hangi Öz ile Diriltiliriz?, Kıyametten Önce Göğe Yükseliş) | Sorular

4.7 ÖDÜLÜN YERİ: CENNET YA DA DÜNYA?

Yukarıdaki nedenlerden ayrı olarak, Tanrı’nın Egemenliği’nin, yani vaat edilen ödülün, yerini, halen yeryüzünden çok, cennet olarak düşünen herhangi bir kişinin, aşağıdaki hususlara da açıklama getirmesi gerekmektedir:

  • Efendimiz İsa’nın duası, Tanrı’nın Egemenliğini dilemektedir (yani, Mesih’in geri gelişi için yakarma); ki onunla, şu anda gökte gerçekleştirilen Tanrı’nın arzuları yeryüzünde gerçekleştirilecektir (Mt. 6:10). Bu nedenle biz, Tanrı’nın egemenliğinin yeryüzüne gelmesi için dua etmekteyiz. Ne acıdır ki, binlerce kişi her gün düşüncesizce, halen Tanrı’nın egemenliğinin şu anda cennette tam olarak kurulduğuna ve yeryüzünün yok olacağına inanarak, bu sözlerle yakarmaktadır.

  • "İtaatlilere ne mutlu: çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar" (Mt. 5:5) - Cennet’e gidecek olan canlar için değil). Bu; vurgulanan ana konunun, doğru olanların son ödülünün yeryüzünde olacağının belirtildiği İlahiler 37. Bölüm’ü çağrıştırmaktadır. Kötülerin kendi geçici üstünlüklerinden zevk almış oldukları tam aynı yerde, doğru olanlar sonsuz yaşam ile karşılık bulacaklar ve bir zamanlar kötülerin egemen olduğu bu aynı yeryüzüne sahip olacaklardır (Ps. 37: 34,35). Yeryüzünde/vaat edilen topraklarda sonsuza dek yaşama, cennette sonsuz yaşamın bir olanaksızlık olduğu anlamına gelir.

  • "Davut… hem öldü ve hem de gömüldü… Davut göklere yükselmez" (Acts 2: 29,34). Onun yerine; Petrus kendi umudunun, Mesih’in geri gelişinde ölümden diriliş olduğunu açıkladı (Acts 2: 22-36).

  • Yeryüzü, Tanrı’nın insanlıkla işlerinin alanıdır: "Gökyüzü, hatta gökler Tanrı’nındır; ama O yeryüzünü insanların çocuklarına verdi" (Ps. 115:16).

  • Rev. 5: 9,10 , doğru olanların yargı kürsüsünde kabul edildikleri zaman ne söyleyeceklerine ilişkin bir görüm’ü anlatır: "(Mesih) bizleri Tanrımızın katında yüce kişiler, kutsallar yaptı: ve biz yeryüzü üzerinde saltanat süreceğiz" . Bu, yeryüzündeki Tanrı’nın Egemenliğinde hüküm sürme betimlemesi, gökyüzünde bir yerlerde çok büyük mutluluk zevkini alacağımız gibi belirsiz kavramdan oldukça uzaktır.

  • Daniel 2 ve 3’üncü bölümler’ deki kehanetler, sonunda Mesih’in geri gelişinde Tanrı’nın Egemenliği tarafından yerine geçilecek olan bir politik güçler silsilesinin ana hatlarını verir. Bu egemenliğin yönetimindeki bölge "bütün gökyüzünün altı" olacaktır; ki bu ‘ bütün yeryüzü’ne yayılmaktadır (Dan. 7:25 ; 2:35 krş. a. 44). Bu sonsuz Egemenlik, "en Yüce Olan’ın kutsallarının kavmine verilecek" (Dan. 7:27); böylelikle onların ödülü, göklerin altında, yeryüzünde kurulmuş olan bu Egemenlikte sonsuz yaşam’dır.

  Back
Home
Next