PIIBLI Alused
Peatükk 11: Elu Kristuses
Sissejuhatus | Pühadus | Jõu Kasutamine | Poliitika | Maised Rõõmud | Piibli Õppimine | Palve | Kuulutamine | Koguduse Sesisene Elu | Leiva Murdmine | Abielu | Suhtlemine | Küsimused

11.3.3 Kuulutamine

On olemas üks suur kiusatus, mis ilmneb tõelise Jumala äratundmises - see on võimalus, muutuda vaimseks egoistiks. Me võime olla nii rahulolevad oma isikliku sidemega Jumalaga, nii haaratud Piibli õpingutest, et võime ignoreerida teiste inimestega teadmiste jagamise küsimust. Jumala Sõna ja Evangeeliumi Tõde, mis selles sisaldub, võrreldakse valgusega või lambi põlemisega pimeduses (Laulud 119:108; Õpetussõnad 4:18). Jeesus kriipsutas alla, et mitte keegi ei tohiks peita sellist valgust vaka alla, vaid valgustama sellega inimesi "Matteuse 5:15). "Teie olete maailma valgus" oma ristimise läbi Kristusesse; maailma valgus (Matteuse 5:14; Johannese 8:12). "Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas", jätkas Kristus (Matteuse 5:14). "Teie olete maailma valgus" (Matteuse 5:14). Kui me tõepoolest elame vastavalt tõelise Evangeeliumi õpetusele, mida me mõistame, saab meie "pühadus" nähtavaks neile inimestele, kelle kõrval me elame. Ei ole võimalik varjata oma "eraldumist" Kuningriigi lootusesse, aga samuti "eraldumist" nende maistest teedest.

Me peame püüdma taktitundeliselt jagada meie Tõe teadmisi, kõigiga, kellega me elus kokku puutume, juhtides jutuajamisi vaimsetele teemadele, arutades õpitut teiste usutunnistuste liikmetega, jagades laiali trükiseid ja isegi paigutama väiksemaid kuulutusi meie kohalikesse informatsiooni vahenditesse - kõiki neid mooduseid võib kasutada, et tuua inimesteni valgust.

Me ei peaks mõtlema, et seda tööd tõe teele suunamisest, hakkavad tegema teised usklikud; igaühel meist on isiklik vastutus. Kristadelflased korraldavad võrdlemisi vähe organiseeritud, laiahaardelisi, kuulutustöiseid üritusi, võrreldes teiste konfessioonidega. Igaüks meist teeb individuaalselt seda, mida suudab, põhiliselt, oma isiku arvelt.

Üks kõige efektiivsematest kuulutamise võimalustest, seisneb meie usu selgitamises meie pere liikmetele ja neile inimestele, kellega me vahetult kokku puutume. Kuid inimestele, kes ei jaga meie õpetust, peab otse rääkima meie usust, kuigi, kui see saab tehtud, ei ole soovitav tõstatada seda küsimust uuesti või avaldada mingit survet neile. Jumal ei taha, et inimesed läheksid üle teise usku surve all. Meie kohus on - selgitada tõde ilma ülemäärase edu ootuseta. Me kanname suurt vastutust selle selgitustöö eest (Hesekiel 3:17-21); kui Kristus tuleb meie elu ajal - "kaks meest on väljal: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha" (Luuka 17:36). Oleks tõepoolest kummaline, kui me ei räägiks oma pere liikmetele ja kolleegidele töö juurest, meie Issanda teisest tulemisest, kui see juhtub.


  Back
Kodu
Next