PIIBLI Alused
Peatükk 11: Elu Kristuses
Sissejuhatus | Pühadus | Jõu Kasutamine | Poliitika | Maised Rõõmud | Piibli Õppimine | Palve | Kuulutamine | Koguduse Sesisene Elu | Leiva Murdmine | Abielu | Suhtlemine | Küsimused

11.2.3 Maised Rõõmud

Tõelise sideme puudumisel Jumala ja reaalse tuleviku lootuse tagajärjel, mõtles maailm välja arvutul hulgal meelelahutusi. Inimesed, kes püüdlevad oma liha rahuldamisele, tuleks eraldada inimestest, kes püüavad luua vaimset maailma. "Liha himustab Vaimu vastu ja Vaim liha vastu" (Galaatlastele 5:17). Selle põhilise vastuolu tõttu, ei ole võimalik kindlaks teha, et nimelt meie ei või seaduslikult järele anda lihale ja samal ajal järgida Vaimu kutsest. Maailm on üles ehitatud "lihahimule, silmahimule ja elukõrkusele" (1Johannese 2:16). "Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks" (Jakoobuse 4:4). Omada sõpru, kes armastavad ilmalikku heaolu, vaadata maiseid filme jne. - tähendab olla "maailma sõber". Soov, armastada maailma, läheb peagi üle ja kõik need, kes armastasid maailma selles elus, lähevad koos sellega (1Johannese 2:15-17). "Usklike maailm (s.o. ühiskond" lammutatakse ka teisel tulekul (2Peetruse 2:5). et näidata, et "kõik maailm on tigeda võimuses" (1Johannese 5:19). Kui me tahame vältida seda hävingut, peame me olema "mitte maailmast" (Johannese 17:16; võrdle Ilmutuse 18:4).

Paljud liha rahuldamise ilmalikud moodused, lammutavad inimeste tervist, näiteks: suitsetamine, narkootikumid, piiritustoodete ülemäärane tarbimine. Meie füüsiline tervis, meie raha, kõik, mis meil on - kuuluvad Jumalale. Sellepärast ei ole meil voli, kasutada kõike seda meie soovi kohaselt, vaid peame tegutsema nagu kõige hoolsad jaotajad, mis Jumal meile andis. Kohtus tuleb anda aru meie majandamise kohta (Luuka 19:12-26). Sellised harjumused nagu suitsetamine ja piiritustoodete kasutamine, on meie finantside ja tervise kuritarvitamine. "Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees? Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; ... Teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad ... te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!" (1Korintlastele 3:16,17; 6:19,20). Keha kuritarvitamine selliste harjumuste pärast, nagu suitsetamine, omab seepärast tõsist tähendust.

Kuid kui harjumused, ülalpool loetletute sarnased, olid välja kujunenud enne usu juurde jõudmist, siis võib olla raske neist kohe lahti öelda. On tähtis, et inimene, tunnistades harjumuste kahjulikkust, asuks neid reaalselt välja juurima. Elu vapustusi tuleks vastu võtta Jumala Sõna poole pöördumisega ja palvega, kuid mitte mingisuguste teiste rahustamise võimalustega.


  Back
Kodu
Next